PYN Elite nousi 0,7 % huhtikuussa

— 06.05.2021

PYN Eliten osuuden arvo nousi huhtikuussa 0,65 prosenttia, ja salkun positioista vahvasti nousivat VN Diamond (+10 % kuukaudessa), MBB (+8 %) ja HDB (+3 %). VN-indeksi nousi neljä prosenttia NVL:n (+63 %), HPG:n (+24 %) ja VIC:n (+11 %) johdolla. Keskeisistä osakkeistamme VEA:n kurssi laski 7,5 prosenttia automyynnin toipumisen ollessa yhä hidasta. Myös pankkiosakkeemme vetivät henkeä huhtikuussa, joten jäimme jälkeen VN-indeksin noususta. VN-indeksissä monialayhtiö Vingroupilla ja syklisellä teräsyhtiö HPG:llä on vahva paino, ja meillä niitä ei ole salkussamme.

Huhtikuun makro: Makroluvuissa yhä sinnikästä kasvua. Ostopäällikköindeksi nousi kolmatta kuukautta ja oli nyt 54,7 pisteessä, teollisuustuotannossa kasvu oli vahvinta sitten marraskuun 2018. Vuoden takaiseen verrattuna vähittäismyynti kasvoi 30,9 %. Alkuvuoden aikana inflaatio on ollut 1,27 %. Julkiset investoinnit ovat kasvaneet 23,9 % verrattuna vuoden takaiseen. Suorien teollisten sijoitusten määrä kasvoi neljässä kuukaudessa 12,3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, nousua vuoden takaiseen verrattuna 0,7 %.

Huhtikuun viimeisinä päivinä Vietnamissa todettiin jälleen yksittäisiä covid-19 -tapauksia, mutta maan hallinto on toiminut nopeasti saadakseen tilanteen hallintaan.

Kuukauden osake: VRE on Vietnamin suurin kauppakeskusten omistaja, jolla on vahvat kasvunäkymät johtuen kauppakeskusten toistaiseksi vähäisestä määrästä ja kansalaisten käytettävissä olevien tulojen jatkuvasta kasvusta. Vähittäiskaupan nopeaa toipumista ovat siivittäneet VRE:n tehokkaat markkinointikampanjat ja sen tuki vuokralaisilleen. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä VRE:n tulos kehittyi yli ennusteiden nousten 59 % v/v.

VRE aikoo lisätä vuokrattavan toimitilansa määrää 2,5-kertaisesti vuoteen 2026 mennessä. Huomion arvoista on, että VRE alkaa soveltaa IFRS-kirjanpitoa 2023–2024 aikana, jolloin poistojen ja arvonalennusten kulut sekä kiinteistöjen arvonnousut kirjataan toisin, ja ne tuovat yhtiön tulokset ylös. Osakkeen arvostuskertoimet muuttuvat hyvin houkutteleviksi.

PYN Elite kuukausikatsaus.pdf