Pankkiosakkeet nostivat osuuden arvoa syyskuussa reippaasti

VN-indeksi nousi +2,7 % syyskuussa, mutta on vuoden alusta miinuksella 5,8 %. PYN Eliten osuuden arvo nousi syyskuussa 4,9 %, vuoden alusta nousua on 2,4 %. Rahaston indeksiä parempi menestys johtui salkun pankkiosakkeiden hyvästä vedosta: salkussa olevien seitsemän pankin osakkeet nousivat keskimäärin 12 % edellisestä kuukaudesta, vuoden alusta nousua oli 24 %.

Lisäksi vähittäiskauppaketju MWG:n osake nousi 12 prosenttia yhtiön kerrottua elokuussa hyvästä tuloksestaan. Lentokenttäyhtiö ACV:n kurssi nousi kuukaudessa 15,3 %, kun ilmeni, että valtio todennäköisesti sallii sen hallinnoida lentokent-tien infrastruktuuria, mukaan lukien kiitoteitä. Tämä saattaa nopeuttaa yhtiön pääsyä Ho Chi Minh Cityn pörssin päälistalle.

PYN Eliten kuukauden osake – CTG

CTG (Vietinbank) on yhdessä BID:n kanssa Vietnamin suurimpia listattuja pankkeja mutta myös yksi tärkeimmistä valtion osin omistamista pankeista. CTG:n lainakanta on 3-7 kertaa suurempi ja sen konttoriverkosto (yli 1100 toimipistettä) on 2-5 kertaa suurempi kuin verrokkiliikepankeilla. Verrattuna BID-pankkiin, CTG:n toiminta on tehokasta: sillä on parempi korkoka-te, vähemmän järjestämättömiä saamisia ja korkeampi koko pääoman tuottoaste. Tunnuslukujen perusteella CTG:n osake on kuitenkin selvästi aliarvostettu suhteessa BID:iin (CTG 1,2X PB ja 13X PE vrs. BID 2,0X PB and 29X PE).

Arvioimme CTG:n pääsevän 15-20 prosentin vuotuiseen tuloskasvuun seuraavan kolmen vuoden ajan. On myös kaksi muuta mahdollista tekijää, jotka voivat innostaa sijoittajia: 1) CTG voi tehdä tuottoisan yhteistyösopimuksen vakuutusyhtiön kanssa 2) CTG voi tehdä suunnatun osakeannin korkealla valuaatiolla ulkomaiselle strategiselle partnerille (hallitus valmistelee lain-säädäntöä, joka hyväksyisi vastaavat kaupat). Pankki pystyisi sen jälkeen kasvattamaan lainanantoaan, ja nykyiset osak-keenomistajat voisivat nauttia kaupan tuomasta arvonnoususta.

Makrodata kertoo vahvasta käänteestä syyskuussa: Vietnam bkt kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 2,6 prosenttia eli odotuksia vauhdikkaammin. Vähittäiskauppa kasvoi +8,2 % vuoden takaiseen ja 3,6 % elokuuhun verrattuna. Vienti kasvoi 18 % vuoden takaiseen ja 7,1 % edeltävään kuukauteen verrattuna. Teollisuustuotannossa kasvua kertyi 3,8 prosenttia vuo-den takaiseen mutta elokuuhun verrattuna vähennystä 0,6 prosenttia. Ostopäällikköindeksi ponnahti korkeimmilleen 12 kuukaudessa ja oli 52,2 (elokuussa 45,7).

Pandemian leviäminen on saatu jälleen hallintaan, ja sen seurauksena yritykset ovat saaneet runsaasti uusia tilauksia ja kas-vattaneet tuotantoaan. Yritysten odotukset ovat nyt korkeimmillaan yli vuoteen.