Joulukuu 2019

VN-indeksi laski joulukuussa yhden prosentin PYN Eliten osuuden arvon pysyessä jokseenkin muuttumattomana (-0,1 %). Muutamia huomioita markkinasta:

Pankkien tulokset olleet vahvoja: syyskuun rahastokatsauksessa kerroimme pankkien vahvasta neuvotteluasemasta vakuutusyhteistyökumppaniensa suhteen. TPB ilmoitti marraskuussa vakuutuspalvelusopimuksesta, jonka ennakkomaksu on 100 milj. USD. Sopimuksen asiakaskohtainen arvo ylitti aiemmat Vietnamissa tehdyt sopimukset. TPB:n tulos ennen veroja kasvoi 71 % viime vuodesta, mikä johtui vahvasta liiketoiminnan tuloksesta ja ennakkomaksun osittaisesta kirjaamisesta. Odotamme tänä vuonna HDB:n kasvavan vähintään 25% vuotta aiemmasta tuloksesta ennen veroja emopankin luottokannan ja kuluttajarahoituksen voimakkaan kasvun myötä. HDB on yksi harvoista vietnamilaisista pankeista, jotka eivät ole vielä tehneet vakuutusyhteistyösopimusta. Se on todennäköisesti tekemässä hyvän sopimuksen tänä vuonna.

Sisäpiiriläiset ostolaidalla markkinan ollessa heikko: Viimeisen kahden kuukauden aikana monet yritysten sisäpiiriläiset käyttivät hyväkseen heikkoja osakemarkkinoita lisätäkseen omistusosuuksiaan. Yritysten perustajat, suuret yksityisomistajat tai strategiset kumppanit ostivat lisää osakkeita, listayhtiöt ostivat takaisin osakkeitaan ja tekivät yritysjärjestelyjä tai lisäsivät
osuuttaan osakkuus- tai tytäryhtiöissään. Sisäpiiriläisten ostot ylittivät huomattavasti myynnit. Salkkuyhtiöistämme CEO:n ja CII:n hallitusten puheenjohtajat ostivat lisää osakkeitaan ja HDB sekä BSI tekivät osakkeiden takaisinostoja.

Korrelaatio hävinnyt tilapäisesti valtion joukkovelkakirjojen tuoton ja indeksin välillä: aiemmin korrelaatio oli voimakas. Viimeksi nousumarkkinoilla – toukokuun 2017 ja huhtikuun 2018 välisenä aikana – valtion kymmenen vuoden joukkovelkakirjan tuotto laski 6,0 %:sta 4,2 %:iin (-30 %), kun taas VN-indeksi nousi lähes 50 % 720:stä 1100 pisteeseen. Myöhemmin valtion joukkovelkakirjan tuotto palautui samaan aikaan, kun VN-indeksi laski. Vuodesta 2019 lähtien kymmenen vuoden valtion joukkovelkakirjan tuotto laski jälleen 30 % 5,1 %:sta 3,56 %:iin, mutta indeksi nousi vain 8 %.

Vakaa makrotalous: Vietnamin BKT kasvoi 7,02% vuonna 2019, vaikka lukuisten rakennushankkeiden viivästynyt hyväksyminen laski potentiaalin vielä suuremmasta BKT:n kasvusta. Vähittäismyynti kasvoi 11,8 % vuoden takaisesta saavuttaen neljän vuoden korkeimman tasonsa. Vienti kasvoi koko vuodelta 8,1 % viime vuodesta. Valuuttavaranto kasvoi uuteen ennätykseensä 79 mrd. USD:iin vastaten 3,7 kuukauden viennin arvoa. Joulukuun ostopäällikköindeksi heikentyi 50,8 pisteeseen, mutta sen pitäisi olla väliaikaista. Heikentyminen aiheutui tuotannon takkuilusta. Tilauskanta vahvistuu hyvin nopeasti voimakkaan kulutuskysynnän johdosta.