Syyskuu 2018

— 04.10.2018

Syyskuussa PYN Eliten arvo nousi 4,2 % ja ylitti VN-indeksin kehityksen, joka oli 2,8 %. Rahaston kehitystä tukivat MWG:n ja keskikokoisten yhtiöiden osakkeiden nousu. Näyttää siltä, että sijoittajat ovat lisääntyvissä määrin kiinnostuneempia pienistä ja keskikokoisista listayhtiöistä, joiden osakkeiden arvostustasot ovat houkuttelevia. PYN Eliten salkussa pienten ja keskikokoisten yhtiöiden osuus on 57 %.

Suurin omistuksemme MWG nousi 6 % syyskuussa vahvan kahdeksan kuukauden tuloksen siivittämänä. Ryhmän liikevaihto kasvoi 39 % 58 667 mrd. VND:iin, ja nettotulos kasvoi 36 % 1 969 mrd. VND:iin viime vuodesta. Bach Hoa Xanh -elintarvikeketjun (BHX) 405 myymälästä 120 myymälää, eli 30 %, on jo ylittänyt kannattavuusrajan. Tämä kannattavien myymälöiden määrä on korkeampi kuin heinäkuun lopun 20 % -lukema. 2018 loppuun mennessä MWG kasvattaa BHX-ketjua viiteen sataan myymälään, ja on saavuttamassa uuden ketjun käyttökatteen positiivisen tason.

Vietnamin makrotalouden näkymät ovat vahvat kauppasodan jännitteistä huolimatta. Vietnamin yhdeksän kuukauden arvioitu BKT oli 6,98 % voimakkaan kotimaisen kysynnän, kasvavan viennin ja ulkomaisten suorien teollisuusinvestointien myötä. Tämä on vahvin kasvulukema sitten 2011 asettaen Vietnamin 7 % BKT:n kasvuun vuonna 2018. Hallitus on keskittynyt pitämään inflaation kurissa ylläpitäen samalla talouskasvua. Vienti kasvoi 15,4 % 179 mrd. USD:iin, ja kauppataseen ylijäämä kasvoi vuoden alusta 5,4 mrd. USD:iin. Syyskuun ostopäällikköindeksi oli laimeat 51,5 pistettä, joka kuitenkin indikoi liiketoiminnan kasvua.

Markkinat ovat luonnollisesti huolissaan Kiinan ja USA:n välisen kauppasodan vuoksi. Tämä johtuu Kiinan yuanin arvon alenemisen vaikutuksesta Vietnamin talouteen, ja koska Vietnamin talous on hyvin vientivetoinen ja siten altis maailmankaupan hiipumiselle. Toisaalta olemme havainneet kasvavaa kiinnostusta vietnamilaista teollisuustuotantoa kohtaan, ja Vietnamiin perustetaan enenevässä määrin suurten yhtiöiden tuotantolaitoksia. Vietnamin kilpailuetu on koulutettu työväestö ja sillä on laajalti kauppasopimuksia useiden maiden kanssa. Kauppasodan vaikutukset eivät ole Vietnamin kontrolloitavissa, vaikka kotimaan talous hyrrääkin. Vietnamin talouden joustavuus näkyy muun muassa siinä, miten maan valuutta on pysynyt suhteellisen vakaana suhteessa USD:iin laskien vain 2,7 % yhdeksän kuukauden aikana.

PYNin analyytikkotiimi on ollut kiireinen yritysvierailuilla Vietnamissa viimeiset kaksi viikkoa. Samaan aikaan Maailman talousfoorumin ASEAN-maiden kokous Hanoissa houkutteli monet maailman johtajista keskustelemaan ASEAN-maiden tarjoamista kaupallisista mahdollisuuksista. Olemme edelleen luottavaisia Vietnamin tulevien vuosien näkymien suhteen.

PYN Elite Rahastokatsaus 09 2018.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.