Heinäkuu 2018

— 08.08.2018

Heinäkuussa Vietnamin osakemarkkina pysyi heikkona neljättä kuukautta peräkkäin ulkomaalaisten nettomyyntien myötä. VN-indeksi laski 0,46 % huolimatta eräiden suurten yhtiöiden toisen kvartaalin positiivisista tuloksista kuukauden toisella puoliskolla. PYN Eliten osuuden arvo laski 3,7 % pääasiallisesti epäsuotuisan EUR-VND -valuuttakurssin johdosta – euro vahvistui 2,2 %. Lisäksi osuuden arvoa painoi PAN-, CII- ja HBC-yhtiöiden osakkeiden heikko kehitys.

Vietnamin listayhtiöistä noin 54 % on julkaissut 6kk tuloksensa. Näiden yhtiöiden keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylti 14 %:iin ja yhtiöiden keskimääräinen tuloskasvu oli 13 % viime vuodesta. PYN Eliten keskeiset salkkuyhtiöt ylsivät vieläkin parempiin tuloksiin – liikevaihdon kasvu oli 20 % ja tuloskasvu 18 % viime vuodesta.

Suurin omistuksemme MWG julkaisi erinomaisen tuloksen, joka oli odotustemme mukainen. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja tulos ampaisivat 43 % ja 44 % viime vuodesta, kun bruttokate parani 0,7 prosenttiyksikköä. Liiketoimintaketjuittain kulutuselektroniikan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 56 %, matkapuhelinten 41 % ja minimarkettien 3 %. Havaintojemme mukaan heinäkuun alussa minimarketeissa on toteutettu monia parannuksia tuotevalikoimaan, näytteilleasetteluun ja asiakaspalveluun. Minimarketketjun lähes 400 myymälän keskimääräinen kuukausimyynti on kasvanut merkittävästi ensimmäisen kvartaalin 600 milj.VND:sta 850 milj. VND:iin toisella vuosineljänneksellä.

Makrotalouden lukemat olivat heinäkuussa rohkaisevia huolimatta VND:n kurssin viimeaikaisesta heikentymisestä suhteessa US-dollariin, joka johtuu USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan uhan aiheuttamasta globaalista hermostuneisuudesta markkinoilla. Viennin kasvu pysyi heinäkuussa vahvana ollen 13,5 %, kun taas tuonnin kasvu oli hitaampaa ja oli 10,5 % viime vuodesta. Kaupan ylijäämä ylti 3,1 mrd USD:iin, joka on huomattavasti viime vuoden vastaavan ajankohdan 0,1 mrd USD alijäämää korkeampi. Vähittäiskaupan kasvu oli 8,4 %, ja ulkomaiset suorat teollisuusinvestoinnit kasvoivat 4,6 % 23 mrd USD:iin viime vuodesta. Heinäkuussa inflaatio hidastui 0,09 %:lla ja oli 4,46 %. Ostopäällikköindeksi oli 54,9 pistettä ja jäi hieman edelliskuukaudesta, mutta oli yksi korkeimmista lukemista koskaan ja kaikkien ASEAN maiden korkein lukema.

20180731_PYN Elite Rahastokatsaus 07 2018.doc

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.