Elokuu 2018

— 05.09.2018

Elokuussa PYN Eliten arvo nousi 5,4 % pääasiallisesti VND-, HBC- ja HDB-yhtiöiden ansiosta. VN-indeksi nousi 3,5 % energiayhtiö GAS:in ja pankkiosakkeiden johdosta. Kaupankäynti pysyi vaimeana päivävaihdon ollessa 230 milj. USD, ensimmäisellä vuosipuoliskolla päivävaihto on ollut 350 milj.USD. Vietnamin 720 pörssiyhtiön tuloskasvu oli 29 % vuoden ensimmäisellä
puoliskolla.

Kun Argentiinan ja Turkin talouskriisit ovat kiinnittäneet huomion kehittyvien markkinoiden valuuttamääräisiin velkoihin, haluamme tuoda Vietnamin tilanteen esille. Vietnamin ulkomaanvelka on noin 100 mrd USD (2017) ollen 48 % BKT:sta. Toisin kuin monissa muissa kehittyvissä maissa, joissa ulkomaanvelka on pääasiassa joukkovelkakirjoissa ja liikepankkien myöntämissä
lainoissa, Vietnamin ulkomaisesta velasta noin puolet on edullisia valtiokohtaisia projektirahoituksia. Vietnamilla on esimerkiksi Maailmanpankin, Aasian kehityspankin (ADB), Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Japanin kansainvälisen yhteistyötoimiston (JICA) kanssa infrastruktuurirakennushankkeita. Maailmanpankin mukaan tällaisissa lainoissa korko on keskimäärin vain 1,2 % ja maturiteetti 30 vuotta.

Vietnamin ulkomaanvelasta 50 % on US-dollarimääräistä, 27 % Japanin jeneissä ja loput SDR:na (Special Drawing Rights) ja euroissa. Lisäksi Vietnamin valuuttavaranto, joka kasvoi uuteen ennätykseensä 64 mrd. USD:iin toukokuussa 2018, kattaa hyvin 17 mrd:n lyhytaikaisen ulkomaanvelan. Vietnamin kauppatase on tänä vuonna jo 2,8 mrd ylijäämäinen kahdeksan ensimmäisen
kuukauden ajalta, mitä on tukenut viennin voimakas 14,5 %:n kasvu edellisvuodesta.

Kotimarkkinoilla Vietnamin keskuspankki on ottanut varovaisemman linjan luototuksen kasvuun. Aiempina vuosina keskuspankki on tavallisesti myöntänyt vuoden alussa kullekin pankille luotonannon kasvukiintiön, jota on tietyille pankeille toisella vuosipuoliskolla lisätty. Elokuussa inflaation kasvusta huolestuneena keskuspankki ei myötänyt millekään pankille lisäkiintiötä
(paitsi poikkeustapaukset, joissa vahva pankki hankkii omistukseensa heikomman pankin kuten HDB-pankin ostaessa PGBpankin). Mielestämme keskuspankin linja on järkevä, ja korkokatteen kasvattaminen sekä pankkien omiin palvelumaksuihin ja palkkioihin kohdistuvat toimet vaikuttavat pankkien tuottoihin enemmän kuin luotonannon kasvaminen yksin.

HDB odottaa PGB:n hankinnan viranomaishyväksyntää syyskuun puolivälissä. Odotamme tämän nostavan osakkeen hintaa, sillä yhdistyminen täyttää keskuspankin vaatimukset luotonantokiintiön kasvattamiseksi. Sulautumisen jälkeen HDB pystyy kasvattamaan luotonantoaan 40 % verrattuna muihin kilpailijoihin, joilla luotonanto jää alle 15 % kasvun. Vietnamin talouden elokuun makrolukuja: vähittäiskaupan myynti +11,2 %, teollisuustuotanto +11,2 %, kansainvälinen turismi +22,8 % viime vuodesta. Moody´s nosti Vietnamin luottoluokitusta elokuussa.

PYN Elite Rahastokatsaus 08 2018.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.