Maaliskuu 2017

— 31.03.2017

Maaliskuussa Vietnamin osakemarkkina oli nousussa. VNIndex saavutti korkeimman arvonsa yhdeksään vuoteen, ja keskimääräinen päivittäinen pörssivaihto nousi 65 % viime vuodesta 3 370 mrd. dongiin. Indeksi nousi 1,6 % isojen yhtiöiden VNM:n, MWG:n ja pankkiosakkeiden tukemana. PYN Eliten arvo nousi 3,0 % ja se ylitti VNIndexin huolimatta valuuttakurssien lievästä negatiivisesta vaikutuksesta. Kuluneen kuukauden aikana suurimpien salkkuyhtiöittemme HBC:n, MSN:n, KDH:n ja CII:n osakkeet nousivat voimakkaasti.

MWG raportoi vuoden kahden ensimmäisen kuukauden myynnin kasvaneen 63 % ja nettovoiton 40 % viime vuodesta myymäläkohtaisen myynnin kasvun sekä uusien myymälöiden avaamisen ansiosta. Verkkokaupan myynti kasvoi 75 %. MWG:n verkkokaupan myynnin kasvutavoite on 100 % tälle vuodelle. Verkkokaupan odotetaan tuovan jo 10 % koko yhtiön liikevaihdosta vuonna 2017.

HBC:n odotetaan tekevän läpimurron tänä vuonna. Vuoden 2016 vakaan tuloskehityksen ansiosta yhtiö on voittanut Vietnamissa useita rakennusprojekteja, joiden arvo on noin 7 000 mrd. VND 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. HBC:n osake on noussut 88 % vuoden alusta. Yhtiön vuoden 2017 tavoite on nostaa liikevaihtoa 39 % ja tulosta 32 % viime vuodesta.

Vuoden 2017 ensimmäisellä kvartaalilla Vietnamin BKT:n kasvu oli vaatimattomat 5,1 % johtuen raakaöljyn tuotannon supistumisesta ja teollisuuden rakennushankkeista, joita ei oltu vielä kirjattu liikevaihtoihin. Asuntorakentaminen ja teollisuustuotanto pysyivät vahvoina ja kasvoivat 8-10 %. Ostopäällikköindeksi nousi 22 kuukauden korkeimpaan lukemaan 54,6 maaliskuussa. Tämä indikoi valmistusteollisuuden olevan jatkossakin avaintekijä Vietnamin BKT:n kehittymisessä tulevina kvartaaleina. Palveluiden kasvu pysyi voimakkaana, nousua 6,5 % viime vuodesta. Ensimmäisen vuosineljänneksen vienti oli 35,2 mrd. USD (kasvua 14,7 % viime vuodesta). Luotonanto kasvoi 2,8 % viime vuodesta, mikä on voimakkain ensimmäisen kvartaalin kasvu viiteen vuoteen. Kasvuun vaikuttivat investointikysyntä ja vakaat korot.

Ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi Vietnam panostaa voimakkaasti infrastruktuurihankkeisiin, joiden osuus BKT:sta on 5,7 %, mikä on Aasian korkeimpia lukuja. Tämä on osoittautunut hyödylliseksi ja 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä uusien rekisteröityjen suorien ulkomaisten investointien arvo oli 7,7 mrd. USD (77,6% kasvu viime vuodesta). Maaliskuussa Singaporen pääministerin Lee Hsien Loongin vierailun yhteydessä Vietnam allekirjoitti useita Singaporen ja Vietnamin välisiä liiketoiminta- ja investointisopimuksia. Suorien ulkomaisten sijoitusten kasvu osoittaa, ettei TPP-sopimusten peruuntuminen ole juuri vaikuttanut Vietnamiin.

Maaliskuussa PYN Elite myi viimeiset Hongkong-/Kiina-osakkeensa ja rahasto keskittyy nyt ja tulevaisuudessa Vietnamin markkinalle.

PYN Elite Rahastokatsaus 03 2017.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.