Huhtikuu 2017

Huhtikuussa VNIndex laski 0,6 % saavutettuaan yhdeksän vuoden korkeimman arvon kuun puolivälissä. PYN Eliten osuuden arvo laski 2,8 %. Osakkeemme tuottivat hieman indeksiä paremmin, kun huomioidaan euron 3 % vahvistuminen dongiin nähden, millä oli negatiivinen vaikutus rahaston arvoon. Osakesalkussamme HBC- ja MSN-osakkeet laskivat ja CII-, DIG- ja VND-osakkeiden arvot nousivat.

Suurin omistuksemme MWG raportoi 2017 ensimmäisen kvartaalin myönteisen tuloksen liikevaihdon kasvaessa 62 % ja nettovoiton 34 % viime vuodesta. Verkkokaupan myynti kasvoi vuositasolla vaikuttavat 80 %. Tällä tuloksella MWG saavutti 25 % koko vuoden liikevaihto- ja tuottotavoitteistaan.

Toiseksi suurin omistuksemme HBC raportoi myös vahvan kvartaalituloksen, jossa liikevaihto kasvoi 85 % ja nettovoitto paisui 3,7 kertaiseksi verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. HBC on nostanut vuoden 2017 tulostavoitettaan VND 828 miljardiin (aiemmin 757 mrd VND), joka vastaa huomattavaa 46 % kasvua viime vuodesta.

Vietnamin makrotalouden lukemat huhtikuulta indikoivat myönteisestä talouden suunnasta. Rekisteröidyt suorat ulkomaiset investoinnit nousivat jyrkästi 45,3 % USD 9,2 miljardiin ja tehtyjen ulkomaisten suorien investointien arvo kasvoi 3,2 % USD 4,6 miljardiin viime vuodesta. Vienti kasvoi hyvin edellisvuodesta 16,4 %, mikä auttoi pienentämään kaupan alijäämää USD 0,8 miljardiin maaliskuun USD 1,1 miljardista. Teollisuustuotantoindeksi nousi 7,4 % viime vuodesta (3/2017 4,1 %). Ostopäällikköindeksi jatkaa vahvana 54,1-tasolla, mikä viittaa liiketoiminnan ja uusien tilausten kasvavan edelleen. Inflaatio kasvoi 4,3 % edellisvuodesta ja oli matalimmillaan sitten 2016 lokakuun. Vähittäiskauppa pysyi vahvana kasvaen vuositasolla 11,1 %.