Vietnamin talouden loppukiri

Vietnamin tilastokeskus julkisti hyviä loppuvuoden kasvulukemia. Bkt:n kasvu kiihtyi neljännen kvartaalin aikana +6,72 prosenttiin v/v. Koko vuoden talouskasvu oli 5,05 prosenttia.

Vienti kasvoi joulukuussa pirteästi 13,1 prosenttia. Koko vuodelta kirjataan kauppataseen ylijäämäksi 28 mrd USD. Taseen ylijäämä yli tuplaantui vuodesta 2022, mutta sitä selittää erityisesti vuonna 2023 heikentynyt kuluttajien luottamus ja sen seurauksena laskenut tuonti. Vienti laski tänä vuonna vain -4,4 %, sillä loppuvuonna nähtiin jo selkeää kasvua. Viennin arvo oli 355 mrd USD.

Pankkibisnes piristyi olennaisesti vuoden loppua kohden. Luotonannon kasvun viimeisin kirjaus on +11,09 prosenttia (tammi-syyskuussa vain 6,9 %) ja talletusten kasvua oli +10,85 prosenttia.

Rekisteröidyt suorat teollisuusinvestoinnit (FDI) kasvoi +24,4 % vuonna 2023. Maahan saapuneiden turistien määrä ylikolminkertaistui 12,4 miljoonaan.

Tilastokeskuksen mukaan Vietnamin asukasluku oli 100,3 miljoonaa. Virallinen työttömyysaste pysyi alhaisena 2,28 prosenttissa.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.