Case Madam Lan

Vietnamilainen kiinteistömoguli Truong My Lan sai kuolemantuomion kymmenisen vuotta kestäneen petosvyyhdin oikeudenkäynnissä. Lanin pidätys marraskuussa 2022 sai ensin Vietnamin yritysvelkakirjamarkkinan sekaisin ja heti vuodenvaihteessa Vietnamin korot jyrkkään nousuun.

Madam Lan oli vuosien ajan käyttänyt SCB-pankkia bulvaaniomistajien kautta törkeästi hyväkseen. Järjestely oli vietnamilaisten pankkiirien tiedossa, ja kaikki kunnialliset pankit ja sijoittajat pysyivät erossa sekä Madam Lanin rahoituskuvioista että SCB:stä. Vietnamin viranomaiset päättivät puuttua tilanteeseen vasta 2022. Madam Lan pidätettiin, ja pankki on marraskuusta 2022 jatkanut toimintaansa valtion ohjauksessa. Tallettajien varat on turvattu, mutta Lanin yhtiöryppään velkakirjasijoittajat eivät saa takaisin sijoittamaansa 1,25 mrd. USD.  Nyt tullut uutinen tuomiosta on lähinnä jo eletyn tilanteen muistelemista eikä sillä pitäisi olla vaikutusta Vietnamin finanssimarkkinoille kuten puolitoista vuotta sitten, jolloin Lan pidätettiin.

Ohessa laatimamme kaavio Madam Lanin rahoituskuvioista ja nettovastuista.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.