Pörssin takapakki

Viime viikkojen aikana Vietnamin pörssi on laskenut, ja pörssi-indeksi on vuoden alkuun nähden -6,1 % alempana. PYN Elite -rahaston arvo on -8,1 % vuoden vaihteesta. Kuuden kuukauden ajalta Vietnamin indeksi on tuottanut +0,8 %, ja PYN Eliten osuuden arvon tuotto on tuolta ajalta +7,7 %. Pyrin alla avaamaan pörssin takapakin syiden lisäksi myös huomiota herättänyttä Vietnamin suhdetta Venäjään.

Sitoutumaton maa

Vietnamin hallitus on vuonna 2019 julkistanut seuraavalle kymmenelle vuodelle maan turvallisuuspoliittiset linjaukset. Niissä korostuvat seuraavat seikat: Vietnam ei sotilaspoliittisesti sitoudu muihin maihin tai sotilasliittoihin. Vietnam pysyy puolueettomana tiedostaen samalla, että Aasian alueella omia liittoutumisintressejään ajavat kaikki suurvallat – Kiina, USA ja Intia. Vietnam tiedostaa suurimman uhkansa nousevan Kiinan toimista Etelä-Kiinan merellä, mikä on ja pysyy harmaana alueena ilman selkeitä rajoja. Vietnam nojaa sotilaspoliittisessa strategiassaan vahvasti itsenäiseen valmiuteen puolustaa maataan, eikä siten nojaudu muiden sotilaalliseen apuun kriisitilanteissa.

Vietnam on johdonmukaisesti pitänyt Ukrainan sodan ajan kiinni linjauksestaan: se ei liittoudu sotilaallisesti ja pyrkii pysymään neutraalina kannanotoissaan. Logiikan mukaisesti Vietnamin johto on pidättäytynyt ottamasta kantaa käynnissä olevaan sotaan. Diplomatian tasolla on käytetty lauseita, joissa ilmaistaan huoli siviiliuhreista ja Vietnamin kansalaisista Ukrainassa. Vietnam on muistuttanut YK:ssa, että kaikkien on noudatettava kansainvälisiä sitoumuksia ja lakeja, mutta toisaalta se ei ole tuominnut Venäjää hyökkäävänä osapuolena.

Kun YK:n yleiskokous tuomitsi Venäjän hyökkäyksen, Vietnam äänesti tyhjää. Myöhemmin yleiskokous päätti erottaa Venäjän YK:n ihmisoikeusneuvostosta, jolloin Vietnam äänesti tätä vastaan. Äänestyksessä 93 maata kannatti erottamista, 24 vastusti, ja 58 maata pidättäytyi äänestämästä.

Ihmisoikeudet ovat vuosikymmenien ajan olleet teema, jossa kehittyneiden ja kehittyvien maiden on joskus vaikea löytää yhteistä linjaa. Myös Vietnam on saanut kritiikkiä maan ihmisoikeustilanteesta. Uskon että tässä YK:n äänestyksessä Vietnam päätyi vastustamaan ylipäätään länsimaiden kriittisyyttä ihmisoikeusasiassa, eikä kokenut ottavansa kantaa Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, vaikka äänestyksen voikin tulkita niin, että siinä liittouduttiin Venäjän rintamaan.

Kriisin aikana Venäjä on harjoittanut propagandaa, jossa se haluaa luoda vaikutelmaa lukuisista liittolaisistaan. Kuluneella viikolla venäläiset julkistivat tietoja Vietnamin kanssa suunnittelemistaan yhteisistä sotaharjoituksista. Uskon, että kyse on Vietnamin kanssa vuosien saatossa tehdyistä asemyyntisopimuksista, jolloin on sovittu, että hankintoihin kuuluu myös myyjän tarjoamaa käyttökoulutusta. Vietnam on ostanut paljon aseita Venäjältä ja Ukrainasta, mutta en yllättyisi, jos jatkossa ostoja tehdään yhä enemmän myös Euroopasta ja USA:sta.

On selvää, että pitkässä juoksussa Venäjän aloittaman sodan myötä keskusjohtoisten maiden poliittinen riski on noussut. Niiden riski kohdata kauppapoliittisia sanktiota on ilmeinen, jos maat osallistuvat aggressioihin tai sotilaspoliittisiin liittoutumiin valtioterroria harjoittavien maiden kanssa.

Pörssi-indeksin lasku 

Vietnamin hallitus yllätti aloitettuaan ryhtiliikkeen Vietnamin pörssissä. Tämän seurauksena on pidätetty yhtiöryppäänsä osakkeiden hintoja manipuloinut miljardööri ja kaksi yhtiön johtajaa. Ryppään pääyhtiö on kiinteistöalalla toimiva FLC ja muut yhtiöt ovat ROS, ART, KLF, HAI ja AMD. Näiden osakkeet ovat maalis-huhtikuun aikana romahtaneet ja yhtiöitä uhkaa riski konkurssista. Päätekijät saanevat ankaria vankeustuomioita.

Vangittuna on myös ison listaamattoman kiinteistöyhtiön perustaja, jonka toimet liittyvät joukkovelkakirjamarkkinoihin ja epärehelliseen velkakirjojen markkinointiin vähittäissijoittajille. Myös tämän Tan Hoang Minh -ryhmän yhtiön johtohenkilöt joutunevat istumaan pitkiä tuomioita.

Kyseisten yhtiöiden hintojen manipulaatio ja epäeettiset toimet kaupankäynnissä ovat olleet laajasti ja pitkään kaikkien pörssiosapuolien tiedossa, mukaan lukien PYN Elite ja muut institutionaaliset sijoittajat Vietnamissa. Ajoitus yllätti kuitenkin kaikki, että hallitus käynnisti juuri nyt ryhtiliikkeen. HoSe-pörssin johto, SSC-pörssien valvontakomission johto sekä pörssin osuusjärjestelmän johto ovat kaikki saamassa nuhteita tai rangaistuksia, koska eivät ole hoitaneet tehtäviään säännösten mukaisesti, vaan ovat sallineet eettisesti arveluttavat tapahtumat.

Uskon, että lähiaikoina myös muita manipulaatiosta hyötyneitä tahoja paljastetaan, mutta pääpukari ja räikein toimija on ollut FLC:n perustaja Trinh Van Quyet. FLC:n osake on parin kuukauden aikana laskenut 21 000 dongin tasolta 6 000 dongin tasolle. Todennäköisesti alamäki jatkuu vielä parisen viikkoa, kun osake päivälimiittien rajoittamana pääsee laskemaan 1 000 dongin tasoille.

Hallituksen ryhtiliike on tietysti hyvä asia pörssin pitkän aikavälin näkymille, mutta lyhyen aikavälin sentimenttiin se on vaikuttanut shokeeraavasti. Tämä näkyy koko pörssimarkkinassa, mutta erityisesti PYN Eliten asunto- ja pankkiosakkeissa. Heikko markkinatilanne ei muuta sitä tosiasiaa, että odotamme yhtiöiltämme yhä hyviä tulosjulkistuksia. Lähiviikkojen pörssikäänteitä on kuitenkin vaikea arvioida – eli mikä vaikuttaa vietnamilaissijoittajien päätöksiin enemmän, hyvät tulokset vai pörssin rankaisutoimien aiheuttama epävarmuus. Meidän tulosjulkistajistamme ensimmäisenä ulos tuli lentorahtiyhtiö SCS, joka julkaisi tänään Q1-tuloksensa: tuloskasvua kertyi +37 % eli odotustemme mukaisesti.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.