Pääministeri: Pörssille MSCI EM-status

Vietnamin pääministeri Nguyen Xuan Phuc piti rohkaisevan puheen avatessaan pörssikaupankäynnin Vietnamin TET-lomien jälkeen. Pääministeri lähes käskytti puheessaan virkamiehistöään ja eri instansseja edistämään finanssimarkkinan modernisointia. Keskeisiä elementtejä olivat uusi arvopaperimarkkinalaki, joka on saatava valmiiksi jo kuluvan vuoden aikana, Vietnamin pörssimarkkinan statuksen nosto MSCI Frontier -kategoriasta Emerging Market -kategoriaan, sisäpiirikaupan valvonnan tehostus ja pörssiyhtiöiden compliance-sääntöjen noudattaminen. Selkeästi tuli myös esiin hallituksen halu jatkaa valtionyhtiöiden yksityistämistä, jonka olennaisena edellytyksenä on markkinan toimivuus ja likviditeetti.