Arvot kunniaan!

Maailman osakemarkkinoilla on ollut pitempään käynnissä kasvuosakkeiden ostobuumi, jonka aikana niiden arvostuskertoimet suhteessa arvo-osakkeisiin ovat nousseet suhteettoman suuriksi. Tämä sama kehitys on vaikuttanut myös Vietnamin markkinakehitykseen, missä mm. keskisuuret ja pienet arvo-osakkeet ovat jääneet vaille huomiota, ja viime vuodet osakepoimintaan erikoistuneet rahastot ovat jääneet jälkeen yleisestä indeksikehityksestä – PYN Elite mukaan lukien.

Ei ole selvää miten kehitys jatkuu, mutta on hyvä tiedostaa, että jos tässä markkinatilanteessa jatkaa sijoittamista menneiden vuosien rahavirtatrendien mukaisesti, niin ainakin on oltava varuillaan jos trendi kääntyisi toisin päin. Me emme sijoita rahavirtojen mukaisesti, vaan sijoitamme pelkästään osakkeisiin, joissa näemme yhtiön fundamentaalisen arvostuksen olevan pielessä saadaksemme pitkäaikaista indeksituottoa paremman tuoton.

Alla MSCI:n maailman osakkeista tehty kuvaaja arvo- ja kasvuosakkeiden suhteellisesta kehityksestä. Arvo-osakkeet ovat olleet epäsuosiossa ennätyksellisen pitkän ajanjakson. Emme voi tietää enteileekö viime kuukausien käänne arvo-osakkeiden eduksi myös tapahtumassa olevasta trendimuutosta.

MSCI: maailman arvo-osakkeet/kasvuosakkeet – suhteellinen kehitys

Viimeisten kolmen kuukauden aikana myös PYN Eliten arvonkehitys on alkanut piristymään, ja rahaston arvo on noussut Vietnamin pörssi-indeksin laskiessa hieman.

PYN Elite vs. VN-indeksin kehitys 1.8. – 24.10.2019