Vietnamin BKT Q1

Vietnamin valtiollinen tilastokeskus arvioi maan BKT:n kasvaneen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 5,46 %, mikä indikoi hieman hitaampaa kokonaistalouden kasvuvauhtia. Erityisen heikostialkuvuodesta on mennyt Vietnamin maataloustuottajilla, koska samanaikaisesti pohjoisessa on koettu poikkeuksellisen kylmä talvi, Keski-Vietnamin vuoristoalueilla on ollut vaivana kuivuus ja etelän Mekong-Delta suistossa meren suolavesi on tunkeutunut jokivarren makeanveden alueille. Maatalous- ja kalataloustuotteiden heikommat volyymit vaikuttanevat osaltaan myös vientiin. Vietnamin kotimaan kauppa, palvelut ja rakentaminen kehittyivät suotuisasti. Erityisesti rakennussektorin + 9,94 % kasvu vaikuttaa hyvin vahvalta ja mielenkiintoiselta lukemalta, onhan PYN Eliten salkusta yli 40 % kohdistettuna yrityksiin, jotka toimivat asuntojen, maanomistuksen, rakennusurakoinnin ja rakennusmateriaalien parissa. Vaikka toki edelleen salkkumme yksittäinen isoin sijoitus on Mobile World -yhtiössä, joka toimii elektroniikan vähittäiskaupan saralla.