Rexlotin tilanne

Rexlotin osakkeen kaupankäynti pysäytettiin yhtiön pyynnöstä keskiviikkona 24. kesäkuuta. Anonymous Analytics “short sell” -taho julkaisi Rexlotista vahvan Sell -raportin, jossa se hyökkää yhtiön liiketoiminnan oikeellisuutta vastaan ja antaa yhtiön osakkeelle tavoitehinnan 0,12 HKD. Uskomme Rexlotin saavan kattavan vastineraportin valmiiksi kahden viikon kuluessa.

PYN Eliten salkussa Rexlotin osakkeen osuus on 11,1 % keskiviikon osakekurssilla 0,44.

Olemme jo aiemman strategisen uudelleenpainotuksen johdosta olleet pienentämässä HK/Kiina osakkeiden painoa. Niiden kokonaispaino on tällä hetkellä 24,5 %. Rexlotin osakkeen haluaisimme pitää onlinetoimintojen uudelleenlisensiointivaiheen läpi eli seuraavat 12 kk, koska uskomme prosessin tulevan päätökseen vuoden 2015 aikana ja sen herättävän uuden mielenkiinnon tämän toimialan osakkeita kohtaan. Odotamme Rexlotilta myös vuoden 2015 ekalta vuosipuoliskolta noin 4 centin EPS-lukemaa ja noin 2 centin puolivuosiosinkoa, mikä AA:n 0,12 HKD tavoitehinnalla veisi osakkeen vuosiosingon yli 30 % yieldiin.

Kiinalaisosakkeiden poiminta on erittäin hankalaa ja huteja on ollut useita, tosin myös meheviä tuottoja on tehty Singyes Solarilla, joka kotiutettiin syksyllä 2014 ja VST:llä, jonka tuotto on nyt osittain kotiutettu.

Varsinaisten huijausten ohella vaarana näissä pienissä ja keskisuurissa kiinalaisyhtiöissä on myös nämä lyhyeksimyyjien hyökkäykset, jotka murentavat sijoittajien luottamusta, vaikka asiat olisivat kunnossakin. Täyttä varmuutta Rexlotin tai minkään muunkaan yhtiön suhteen ei tietenkään voida tietää. Ei edes sen myötä, kun Rexlot julkaisee vastineen hyökkääjän tiedotteen väitteille.

Olemme olleet keskusteluyhteyksissä Rexlotin johdon kanssa tiiviisti keskiviikon jälkeen. Parhaillaan yhtiö kokoaa vastinetta ja aikoo tehdä siitä hyvin kattavan, jotta juupas eipäs -keskustelu saataisiin katkaistua. Hankaluutena ovat lukuisat toimilupasopimukset, joiden yksityiskohtaisia tietoja Rexlot ei voi yksipuolisesti julkaista. Yhtiö joutuu käymään näistä lukuisia keskusteluja lakimiesten ja sopimustahojen kanssa. Toinen haasteellinen asia on Okooo.com omistus/hallintorakenteet, jotka on pirstaloitu tarkoituksellisesti uudelleenlisensointiluvan saamiseksi. (vrt Alibaba, Tencent, Yahoo China) Okooo Joint Venturen hallituksessa on mm. kolme valtiollisen mediatahon edustajaa ja kaksi Rexlotin edustajaa.

Seuraavassa muutama kommentti tilanteesta.

Anonymous Analytics

Anonymous Analytics pyrkii negatiivisilla raporteillaan hyötymään lyhyeksimyyntipositioistaan. AA on toimissaan onnistunut ja epäonnistunut, tässä heidän track record:

1. Chaoda Modern (onnistui)

2. Huabao International (epäonnistui)

3. Qihu US (epäonnistui)

4. JOY US (epäonnistui)

5. Tianhe Chemicals (onnistui) – kaupankäynti on edelleen pysäytettynä. Tämä on pitkä taisto: Anonymous on vaihtanut jo kolme vastinetta Tianhen ja kaksi yhtiön tilintarkastajan Deloitten kanssa.

6. Shenguan (epäonnistui) – osakkeen hinta putosi ensin, mutta toipui myöhemmin.

Kaksi onnistumista, neljä epäonnistumista. Keskustelimme eilen sunnuntaina erityisesti Tianhen keisista Rexlotin CFO:n kanssa ja olimme samaa mieltä siitä, että parasta olisi saada kerralla kunnon kattava vastine aikaan.

Online-yhtiö Okoon:n liikevaihto

Okooo-bisnes jakautuu kahtia Okooo Beijing ja Okooo JV (Joint venture People.CN kanssa) kesken ja shorttaaja käyttää vain Okooo JV:n lukuja. Ne on julkaistu People.CN toimesta ja siten käytössä, mutta kattavat vain 1/3 Okooo.com liikevaihdosta. AA vertaa Okooo:ta 500.COMiin ja väittää, eittei Okooon liikevaihto voi olla läheskään samaa tasoa 500.com kanssa. 500.com välittää vain urheiluvetoja ja on siinä markkinajohtaja. Okooo välittää urheiluvetojen lisäksi kansanterveyspelejä online.

Shorttaajan lähteenä käyttämä markkinaosuuksien arvioija Enfodesk on epäluotettava yhtiö. Olemme itse olleet yhtiön kanssa tekemisissä aiemmin ja saanet heiltä epäselviä lukuja. Olemmekin päättäneet olla käyttämättä yhtiötä. Okooo.com ja 500.com -saittien osalta saa markkinaosuusarvioita ehkä luotettavampia volyymilukuja kansainvälisten Web traffic -firmojen (Alexa, joka on Amazonin yhtiö tai Similar Web) kautta. Niitä voi tutkia kuka vaan laittamalla yhtiöiden saitit sinne. Oheisesta Alexan otteesta selviää, että okooo.com ja 500.com ovat olleet maailman saittirankingissa samassa luokassa sijoilla 9000-10 000. Syksyllä 2014 okooo.com ohitti suosiossa 500.comin. Sittemmin molempien luvut ovat laskeneet, koska veikkaustoiminnot on pysäytetty keväällä 2015 uudelleenlisensiointiprosessin ajaksi.

Ohessa myös screen shot, jossa näkyy listattuna okooo.com, pyn.fi ja kauppalehti.fi. Kuvaajasta selviää, että tammikuussa okooo.com sijoitus oli tasoltaan samaa luokkaa Kauppalehden kanssa, sijoitus luokassa 9 000-10 000. (Kauppalehti ilmoittaa mediatiedoissaan heillä olevan 660 000 käyttäjää viikottain) Huomioitavaa on, että taulukoiden kevään lukemat ovat ajalta, jolloin okooo ja 500.com liiketoiminta on ollut paussilla.

Rexlotin perusbisnesten liikevaihto

Kiinan valtiovarainministeriö julkaisee joka kuukausi kunkin provinssin CTG-pelien (computerised ticket games) volyymilukemat, koska pääosa tuotoista menee ministeriölle ja CTG-operaattorit kuten Rexlot saavat vain toimiluvan mukaisen pienen komission myynnistä. Rexlotin suurin liikevaihdon tuoja on CTG-bisnes ja sillä on tähän toimiluvat 17 provinssiin.

Ohessa meidän tekemä laskelma, jossa olemme toimilupien, komissioiden ja ministeriön kuukausiraporttien kautta laskeneet vertailukelpoiset lukemat Rexlotin tilinpäätöksissään raportoimille lukemille. Luvut johtavat selvästikin samaan suurusluokkaan niin meidän laskelmissa kuin Rexlotin tilinpäätöslukemissakin. Tämän laskelman olemme tuottaneet jo aiemmin omaa tarkasteluamme varten.

KATSO REXLOT LASKELMA TÄSTÄ

SAIC-raportointi.

Teetimme talvella SAIC-luvuista erillisen maksullisen tutkimuksen ja saimme vaikeasti tulkittavia lukuja. SAIC ei ole verotoimisto, vaan Kiinan teollisuuksien rekisteritoimisto (State administration of industrial and commerce). Sinne raportoidut yksittäiset luvut voivat olla monien eri tytäryhtiöden yksittäisiä lukuja ja muutenkin tilintarkastettujen ja verotietoihin menevien tietojen sijasta epämääräisiä ja harhaanjohtavia.

Rexlotin vaihtovelkakirjalainat

Oudoksun, jos näillä on huijattu rahaa sijoittajilta. Näin siksi, että 20 % velkakirjoista on merkannut Rexlotin vetäjä itse ja omistaa ne yhä (vaihtohinta osakkeiksi on 1,39 HKD).

Rexlotin kassavirta

Vuoden 2014/2015 kirjatut onlinetoimintojen dekonsolidoinnit antavat ikävän kuvan Rexlotin kassavirroista, koska kassavarat siirtyivät pois Rexlotin tilinpäätöksestä okooo:n osalta ja aiemmilta vuosilta näkyy okooo:n omistuksen ostoihin käytetyt kassamenot. Rexlot on käyttänyt rahaa mm Okooo.com yrityskauppaan ja osinkojen maksuihin ja ilman näitä dekonsolidointikirjauksia kassavirrat näyttävät normaaleilta.