Vietnam ja Kiina

Kesän aikana saadut tiedot ovat vahvistaneet käsityksemme sekä Kiinan että Vietnamin myönteisistä talousnäkymistä lähivuosille. Molemmat taloudet jatkanevat lähivuodet 5-8 % kasvussa. Maiden teollisuuspolitiikka on onnistunutta ja viennin kilpailukyky hyvä. Molemmissa maissa jatkuu lähivuodet kansakunnan keskiluokkaistuminen ja sen myötä jatkuva kotimarkkinan kysyntä asunnoille, autoille, palveluille ja muille nuorten perheiden tarvitsemille tuotteille. Ja mikä tärkeintä, näillä molemmilla mailla vaihtotaseet ovat ylijäämäisiä, jolloin kasvu voi jatkua ilman ulkoa tulevaa rahoitusta.

Kiinan kiinteistö- ja rahoitusmarkkinaan kohdistetaan maan keskusjohdon toimesta edelleen merkittäviä rajoituksia, jotta markkina ei kasvaisi liian nopeasti. Sääntely on tarpeen, jotta luottoexpansio ei johtaisi yllättävään rahoitusmarkkinan romahdukseen. Merkit antavat viitteitä siitä, että Kiina hoitaa asiaa hyvin vastuullisesti pitääkseen talouden kasvun kohtalaisena pitkäjänteisellä ja aktiivisella johtamisellaan.

Vietnamin pitkällisen kiinteistöalamäen jälkeen on merkkejä siitä, että vuonna 2013 saatiin pohjakosketus ja pikkuhiljaa kiinteistömarkkina on käynnistymässä jatkaen lähivuodet kasvussa.