Kiina

Kiinan toimet asuntokaupan kasvun tasaamiseksi ovat vaikuttaneet kielteisesti Kiinan osakemarkkinoihin. Toimenpiteilla on saatu lainananto kasvamaan tasaisemmin, mutta edelleen on huolia hillita suurimpien kasvukeskusten kysyntaa ja asuntojen hintojen kehitysta. On ymmarrettavaa, etta kiristystoimet ovat vaikuttaneet negatiivisesti Kiinan osakemarkkinoihin, erityisesti asunto ja pankkiosakkeisiin. Syksylla myos Kiinan inflaatio on pelastyttanyt paattajia ja johtanut mm. tiettyihin hintakontrolleihin. Uskon, etta iso osa syksyn inflaatiosta on tullut elintarvikkeiden hinnoista ja niissa on nahty nopea nousu lahinna johtuen syksyn rajuista ilmasto-olosuhteista, kun sadot jaaneet pienemmiksi ja hinnat nousseet hetkellisesti. Inflaatiokehitys saattaa hyvinkin tasoittua lahikuukausien aikana.

Kaiken kaikkiaan on hyva muistaa, etta Kiina on edelleen pitkassa vahvassa kasvussa ja silla on valtaisat mahdollisuudet yllapitaa hyvaa kasvua koko vuosikymmenen. Kasvun tasaamisen toimenpiteet jatkunevat, mutta niista aiheutuvat paussit ja takapakit Kiinan osakemarkkinoille luovat hyvia hetkia kiinalaisten osakkeiden lisaostoille. Populus on syksyn aikana lisaillyt Kiina-omistuksiaan maaratietoisesti.