Sijoittajakirje 2/2006

Kirjeessä salkunhoitaja käy läpi erilaisia USA-lähtöisiä riskitekijöitä, mitkä toteutuessaan vääjämättä vaikuttaisivat myös Thaimaan pörssin ja PYN Eliten tuottoihin negatiivisesti. Tästä huolimatta Thaimaan pörssissä näkymät ovat hyvät pörssin ollessa halpa ja osinkotuoton ollessa korkea. Kirjeessä käydään myös lyhyesti läpi PYN Eliten salkun viimeisimmät peliliikkeet, kun muun muassa asuntorakentaja LPN vaihdettiin toiseen alan yhtiöön Sansiriin ja nostettiin saman tien suureen painoon salkussa.