Sijoittajakirje 3/2000

Salkunhoitajan tentissä Peta perustelee, miksi Elite keskittyy nimenomaan Thaimaan pörssin yhtiöihin suomalaisten yhtiöiden sijasta ja miksi hän näkee niissä niin hyvän tuottopotentiaalin. Salkunhoitaja tuo myös esille esimerkkien kautta, että on mahdoton ennakoida milloin aliarvostetut yhtiöt saavuttavat todellisen arvonsa, mutta tyypillisesti fundamentteihin perustuva sijoitusstrategia toimii hyvin ja oikein tehtynä palkitsee sijoittajan. Alhaisista arvostustasoista johtuen Elite sijoittaakin “omituisiin” eli pieniin ja keskisuuriin thaimaalaisiin yhtiöihin. Lisäksi salkunhoitaja perustelee, miksi pieniresurssinen Elite rahasto voi pärjätä hyvin suurten rahastoyhtiöiden analyytikkoarmeijaa vastaan.