Ajankohtaista

Tammikuu 2014

PYN Elite aloitti vuoden 9,2 %:n nousulla, jota siivitti kiinalaisten pääomistusten vahva kehitys sekä Vietnamin sijoitusmarkkinan noususuhdanne. Hang Seng –indeksi laski tammikuussa -5,45 %. Syinä olivat odotettua heikomman teollisuuden ostopäällikköindeksin

Lue lisää

Joulukuu 2013

PYN Eliten vuosi päättyi vahvaan, erityisesti yhden pääomistuksen siivittämään nousuun sijoittajien alkaessa kiinnostua siitä. Hang Seng –indeksi nousi vuoden aikana 2,87 % kokien suuria vaihteluita käyden alimmillaan 19 814 pisteessä

Lue lisää

Marraskuu 2013

Useiden pääomistusten erittäin vahvan kuukauden myötä PYN Eliten osuuden arvo saavutti ensimmäistä kertaa 200 euron rajan. Hang Seng –indeksi nousi marraskuussa 2,91 % rikkoen 23 000 pisteen rajan ja lähestyen

Lue lisää

Lokakuu 2013

Kiinan Hang Seng –indeksi nousi kuukauden aikana 1,52 %, lähestyen jo 23 500 pisteen rajaa ennen loppukuussa lisääntynyttä heilahtelua. Kinan BKT kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä odotusten mukaisesti 7,8 % vuotta

Lue lisää