Joulukuu 2014

— 31.12.2014

PYN Eliten osuuden arvo laski joulukuussa -4,1 %. Koko vuoden tuotoksi muodostui 16,2 %, mikä on samaa tasoa kuin MSCI Asia ex
Japan –indeksin tuotto. Euron heikkeneminen jatkui, mikä osittain tasasi tappioita. Öljyn hinta laski edelleen huomattavasti,
painaen myös Petrovietnam Drillingiä. Yhtiön koko vuoden tulosennusteeseen se ei kuitenkaan ole vaikuttanut.

Kuukauden aikana myimme kiinteistöyhtiö Kaisan osuuden salkusta lähes kokonaan. Reagoimme nopeasti yllättäviin uutisiin
yhtiön projektien jäädyttämisistä ja sitä seuranneisiin muihin negatiivisiin uutisiin. Kaisan arvosta suli nopeasti lähes puolet, ja
kaupankäynti sen osakkeilla keskeytettiin useaan otteeseen. Rexlot, VST ja Hopefluent pysyivät paikoillaan tai nousivat aiemman
kurssilaskun jälkeen.

Hang Seng –indeksi laski joulukuussa -1,6 %, koko vuoden ollessa niukasti positiivinen +1,28 %. Teollisuuden ostopäällikköindeksi
oli 50,1 indikoiden teollisuustuotannon hidastumista. Toisaalta kuluttaja- ja palvelumarkkinat ovat osoittaneet piristymistä. Kun
inflaation odotetaan hidastuvan öljyn hinnanlaskun myötä, on Kiinan keskuspankilla enemmän keinoja käytettävissään
lähdettäessä uuteen vuoteen.

Ho-Chi Minh –indeksi laski kuukauden aikana -3,7 %, koko vuoden tulos oli +8,1 %. Vietnamin talouden fundamentit päättivät
vuoden positiivisesti. BKT:n kasvu oli 5,98 %, selvästi parempi kuin ekonomistien ennustama 5,7 % tai hallituksen tavoite 5,8 %.
Inflaatio hidastui edelleen ollen 1,84 %, alimmillaan sitten 2006. Vuoden aikana vienti kasvoi 13,6 % ja tuonti 12,1 %.

Elite rahastokatsaus_Joulukuu 2014.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.