Marraskuu 2019

Markkinoilla oli vaikea kuukausi marraskuussa, VN-indeksi laski 2,8 % viime kuukaudesta SAB:n, VNM:n ja VIC:n osakkeiden laskun (-13,2 %, -6,5 %, -2,8 %) myötä. PYN Eliten osuuden arvo laski -2,0 % edelliskuusta MWG:n (-12,5 %), HDB:n (-10,0 %) ja VEA:n (-4,5 %) osakkeiden laskun vuoksi.

Marraskuussa Ho Chi Minhin pörssi ilmoitti virallisesti kolmen uuden ETF:n koostumukset; Diamond-indeksi -ETF keskittyy yhtiöihin, joiden ulkomaalaisomistuksen (FOL) kiintiöt ovat täynnä, ja kaksi rahoitusalan indekseihin perustuvaa ETF:ia keskittyvät pankki-, broker-/välittäjä- ja vakuutusosakeisiin, joilla myös FOL-kiintiö täynnä tai täyttymässä. Kun nämä ETF:t lanseerataan, ne antavat ulkomaisille sijoittajille pääsyn aiemmin saavuttamattomiin osakkeisiin, ja ne todennäköisesti myös nostavat ETF:iin kuuluvien osakkeiden markkina-arvoa samalla laskien niiden nykyistä hintapreemiota.

Kansalliskokous hyväksyi marraskuussa uuden arvopaperimarkkinalain. Laki määrittelee uudelleen Ho Chi Minhin (HSX) ja Hanoin (HNX) pörssien roolit – osakekauppaa käydään HSX:ssa ja joukkovelkakirja- ja johdannaiskaupankäynti/-markkina keskitetään HNX:iin. Talletustodistukset on myös määritelty arvopapereiksi, kun taas yksityiskohtaisemmat säännöt markkinoiden avaamiseksi ulkomaisille sijoituksille annetaan uudistetussa osakeyhtiölaissa. Uusi laki asettaa myös tiukempia vaatimuksia pörssiyhtiöille, ja sen odotetaan lisäävän avoimuutta Vietnamin pääomamarkkinoilla.

Teollisuuden ostopäällikköindeksi on hieman heikentynyt, mutta yhdentoista kuukauden rekisteröityjen ulkomaisten suorien teollisuusinvestointien kokonaismäärä kasvoi 3,1 % nousten 31,8 mrd. USD:iin viime vuodesta. Rekisteröidyistä ulkomaisista suorista teollisuusinvestoinneista 35,4 % oli yrityskauppoja, mikä on merkittävä kasvu viime vuoden 27,8 %:n ja 2017 17,0 %:n osuuksiin verrattuna. Tänä vuonna suuriin yrityskauppoihin osallistui sekä valtion omistamia että yksityisiä yrityksiä: KEB Hana Bank osti 15 % valtion omistamasta BIDV:stä 885 milj. USD:lla ja SK Group osti osuuden Vingroupista 1 mrd. USD:lla. Pidän tätä hyvänä suuntauksena, koska vietnamilaiset yritykset voivat saada uutta tietoa ja liiketoimintamahdollisuuksia ulkomaisten kumppaneidensa avulla.