Huhtikuu 2019

VN-indeksi ei juuri noussut eikä laskenut huhtikuussa – energiaosakkeet heilahtivat ylös kallistuvan öljyn mukana ja pankit heikkenivät sijoittajien yhä sulatellessa Vietnamin keskuspankin uusia linjauksia. PYN Elite luisui –2,8 %, koska salkussamme ei ole energiaosakkeita mutta finanssisektori on sen sijaan ylipainoinen.

S&P nosti Vietnamin luottoluokitusta ensimmäisen kerran yhdeksään vuoteen. Pankkiosakkeittemme TPB:n, HDB:n ja STB:n tuloskasvutavoitteet ovat 42 %, 27 % ja 18 %.

Hyviä uutisia kuitenkin varjosti Vietnamin keskuspankin ohjeistus. Kulutusluottoyhtiöt ovat tähän asti saaneet suhteellisen vapaat kädet harjoittaa toimintaansa kuten hyväksi katsovat. Keskuspankki julkisti jokin aika sitten alustavan luonnoksen määräyksestä, jossa kulutusluottoyritysten riskialttiiden käteisluottojen määrälle asetetaan katto ja lainanottajille tiukkoja ehtoja. Markkinat pitävät luonnosasiakirjaa kuluttajaluottosektorille haitallisena. Näkemyksemme mukaan esitys vaikuttaa suhteettoman paljon luotonantajiin, joilla on runsaasti käteisluottoja ja väljät lainaehdot. HDB:n kulutusluottoja tarjoavan tytäryhtiön liiketoimintamalli on kuitenkin erittäin konservatiivinen, eikä sillä ole tarvetta muuttaa toimintamalliaan.

Toisessa keskuspankin aikeessa pyritään muuttamaan luottorajojen ja asuntolainojen riskipainon laskentaa sekä alentamaan pitkäaikaisten lainojen ja lyhytaikaisten varojen suhdetta. Osa sijoittajista katsoo luonnosasiakirjan pyrkimyksenä olevan toimintaehtojen kiristäminen. Todellisuudessa pankit, jotka täyttävät keskuspankin vaatimukset (Basel II, lyhyen rahoituksen osuus jne.), pystyvät kasvattamaan luototustaan huomattavasti enemmän. TPB, joka otti Basel II -säännöt käyttöön huhtikuussa, ennakoi luototuksen kasvuksi 20–30 %, ja muut tavoitteet ovat täyttymässä etuajassa, kun taas monen muun pankin luototuksen kasvu jää 13–14 %:iin.

Pörssin päivävaihto putosi huhtikuussa puoleen, poikkeuksellisen matalalle tasolle. Odotamme päivävaihdon elpyvän aiempiin lukemiin. Vietnamin pörssin markkina-arvo kasvoi kahden viime vuoden aikana 100 mrd. USD:sta 190 miljardiin. Kasvua ruokkivat useat uudet listaukset, mutta päivävaihto kasvoi sen sijaan vain 13 %.

Huhtikuun makrotalouden lukemia: Vietnamin ostopäällikköindeksi nousi 52,5 pisteeseen, vienti kasvoi 7,5 % ja teollisuustuotanto 9,3 %. Henkilöautomyynti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä peräti 43,3 %. Vähittäiskaupan kasvu oli huhtikuussa 12 %. Maan valuuttavaranto kasvoi ennätykselliseen 66 mrd. USD:iin (vastaa 3,1 kk tuontia). Rekisteröidyt suorat ulkomaiset teollisuusinvestoinnit kasvoivat 29 %, ja Kiina nousi suurimmaksi ulkomaiseksi investoijaksi sen ja USA:n välisen kauppasodan varjossa.