Toukokuu 2018

— 06.06.2018

Suurten pörssiyhtiöiden osakkeiden huhtikuun jyrkkä lasku laajeni toukokuussa koko markkinaa koskeneeksi myyntiaalloksi, josta toivuttiin vain hieman kuun lopussa. Vaikka tiettyjen osakkeiden voittojen kotiutus olikin odotettavissa, niin myyntipaniikissa myös monet laatuosakkeetkin päätyivät myyntiin. VN-indeksi laski 7,5 % pyyhkien kokonaan 2018 saavutetun nousun.
Kaupankäyntivolyymi oli heikkoa ostajien kadottua markkinoilta. Useat tekijät – kiristyvä globaali likviditeetti, Vietnamin valtion joukkovelkakirjojen tuottojen ponnahdus ja pääomia imeneet isot listautumiset (VHM ja TCB) – myötävaikuttivat voittojen kotiuttamiseen. Toukokuun syöksyä kiihdytti myös meklarien asiakassalkkujen luottolimiittien nopeahko kiristys. PYN Eliten
osuuden arvo laski toukokuussa 4,2 %, vaikka heikentynyt euro lievensi laskua.

Eräs meklariyhtiö arvioi, että kolmen viikon aikana 7. – 28.5.2018 koko markkinan salkkujen lainalimiitit kutistuivat 351 milj USD (9 % kaupankäynnin arvosta tuona ajanjaksona). Lainalimiittien kokonaismäärä on noin 1,9 mrd USD tai markkina-arvosta vain noin 1 %. Vaikka äkillinen limiittien tason muutos markkinoilla kasvatti volatiliteettia hetkellisesti, osakkeiden hintojen tulisi
korjaantua kohti niiden pitkäaikaista todellista arvoa, kun fundamenttisijoittajat ottavat taas vallan markkinalla.

Vietnamin talouden fundamentit pysyvät vakaina: 2018 viiden ensimmäisen kuukauden vähittäismyynti kasvoi 10,8 %, vienti 15,8 % ja teollisuustuotanto 9,7 %. Ostopäällikköindeksi nousi toukokuussa 53,9 pisteeseen (huhtikuussa 52,7). Valuuttavaranto nousi uuteen ennätykseensä 64 mrd. USD:iin. Neljäsataa pörssiyhtiötä ilmoitti yhtiökokouksissaan vuoden 2018 nettovoittojen
kasvutavoitteeksi 27 % edellisvuodesta. Luottoluokittaja Fitch myös nosti Vietnamin luottoluokitusta.

PYN Eliten salkusta on nyt 15,4 % pankkiosakkeita. Suosimme moderneja vähittäispankkitoimintaan suuntautuneita ja liiketoiminnassaan uutta teknologiaa hyödyntäviä pankkeja. Vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla kolme suurta valtioomisteista liikepankkia raportoi nettovoittojen kasvaneen 29 % viimevuodesta. Vastaavalla ajanjaksolla yhdeksän yksityisomisteista liikepankkia julkisti nettovoittojen kasvaneen huikeat 119 %. Eriytyvä kehitys valtio-omisteisten ja yksityisomisteisten liikepankkien välillä tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. Yksityisomisteiset pankit keskittyvät neitseelliseen, nopeasti kasvavaan ja matalan riskin vähittäispankkitoimintaan, johon valtio-ohjattu luototuspolitiikka vaikuttaa vain vähän, ja jossa ei ole vanhojen huonojen lainojen taakkaa. Kolme valtio-omisteista pankkia asettivat 2018 tulostavoitteekseen vain 8 %:n tuloskasvun viime vuodesta, kun yksityisten pankkien kunnianhimoisemmat kasvutavoitteet ovat 55 %. Olennaisista eroista huolimatta laatupankkien osakkeita on myyty rankasti viimeisten parin kuukauden aikana, ja valikoitujen pankkien arvostustasot ovat jälleen houkuttelevalla tasolla

20180531_PYN Elite Rahastokatsaus 05 2018.doc

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.