Marraskuu 2017

— 30.11.2017

Marraskuussa PYN Eliten arvo nousi 4,2 % uuteen ennätykseensä. Osittainen syy indeksiä heikompaan tuottoomme oli vahva euro ja osakeanteihin osallistumiseksi varattu merkittävä käteisen määrä salkussa.

VN-indeksi ampaisi marraskuussa 13,5 % ja ylti monen vuoden ennätykseensä. Lähempi tarkastelu paljastaa suurten ja pienten listayhtiöiden kehityksen eriytyneen. Kolme markkina-arvoltaan suurta yhtiötä vastaavat 40 % indeksin noususta, näistä VNM (+27 %) ja SAB (+15 %) olivat valtion yksityistämisiä, kun taas VIC nousi rajusti (+27 %) onnistuneen ja korkeasti hinnoitellun VRE-listauksensa johdosta. Ulkomaiset sijoittajat näyttävät olevan valmiita maksamaan korkeita preemioita suurten ja likvidien vietnamilaisyhtiöitten osakkeista. Edellä mainitut neljä osaketta treidaavat P/E-arvoilla 30, 47, 67 ja 46, jotka mielestämme ovat liian korkeita ja olemme tarkoituksellisesti pysytelleet erossa näistä. Vietnamin keskisuurten yhtiöitten indeksi nousi 8,6 % ja pienten yhtiöitten indeksi nousi ”vain” 3,3 %.

Marraskuun lopussa salkussamme oli käteistä 9 %. Kotiutimme valikoidusti voittoja ja kasvatimme käteisen osuutta kahta isoa listautumisantia silmällä pitäen. Odotamme molempien osakeantien olevan onnistuneita yhtiöitten erinomaisten perusliiketoimintojen, rajoitettujen osakeantien ja todennäköisesti moninkertaisten ylimerkintöjen ansiosta. Havaintojemme mukaan osakeannit ja suunnatut annit alkavat olla Vietnamissa hyvin kilpailtuja, kun lisää pääomia virtaa Vietnamin osakemarkkinalle. Verkostojamme ja mainettamme hyödyntämällä pääsimme mukaan näihin osakeanteihin varhaisessa vaiheessa ja varmistimme kohtuullisen allokaation anneista PYN Eliten salkkuun.

Keskimääräinen päivävaihto loikkasi marraskuussa 187 % viime vuodesta 353 miljoonaan USD:iin ollen vuoden ennätyslukema. Odotamme salkkumme välittäjäosakkeitten (7 % salkusta) hintojen seuraavan kaupankäyntivolyymin nousua. Arvioimme keskimääräisen päivävaihdon kasvavan keskimäärin 30 prosenttia vuositasolla 2017-2020 perustuen osakemarkkinan jatkuvaan kehittämiseen ja uusiin listautumisiin.

Makrotalouden luvut ovat pysyneet rohkaisevina: BKT kasvoi 3.kvartaalilla 7,5 % ja oli viiden suuren ASEAN-maan nopeinta. Marraskuussa teollisuustuotantoindeksi nousi 17,2 %, vähittäiskauppa 11,7 %, valuuttavaranto nousi kaikkien aikojen ennätykseen 46 mrd USD:iin ja ulkomainen turismi kasvoi 25,2 %. Vuoden 11 kuukauden rekisteröidyt suorat ulkomaiset investoinnit kasvoivat 53,5 % ja toteutuneetkin 11,9 %. Ostopäällikköindeksi pysyi 51,4-pisteessä. Moodys nosti arviotaan Vietnamin pankkijärjestelmästä vakaasta positiiviseksi. Valtion pankkilainsäädännön uudistaminen tulee edelleen tukemaan pankkitoimialaa.

PYN Elite Rahastokatsaus 11 2017.pdf

Avainsanat: , , ,

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.