Joulukuu 2017

— 29.12.2017

PYN Eliten osuuden arvo laski joulukuussa -2,3 % ja vuoden 2017 aikana nousua kirjattiin 21,2 % pääasiassa MWG:n, HBC:n ja DIG:n vaikutuksesta. PYN Eliten arvo jäi jälkeen VN-indeksistä, sillä vahva EUR/USD-kurssi heikensi PYN Eliten arvoa 13,8 %. Jäimme myös paitsi muutaman ison indeksiyhtiön osakeralleista vuoden 2017 jälkipuoliskolla.

Vuosi 2017 on ollut merkittävä Vietnamille. BKT kasvoi vaikuttavat 6,81 %, nopeimmin sitten vuoden 2007. Kasvua siivittivät voimakas teollisuuden 9,4 % nousu, vähittäiskaupan kasvu 10,9 % ja reipas viennin nousu 213,8 mrd USD:iin, 21,1 % viime vuodesta. Inflaatio pysyi matalana ja oli 3,5 %. Vietnamin dong pysyi vakaana kiitos korkean 51,5 mrd USD valuuttavarannon, jota on kasvattanut menestykselliset valtionyhtiöiden myynnit ja merkittävät suorat ulkomaiset teollisuusinvestoinnit.

Vietnamin osakemarkkina oli yksi maailman eniten nousseita markkinoista. VN-indeksi nousi joulukuussa 3,8 % ja 48 % vuonna 2017 saavuttaen korkeimman arvonsa 984,24 kymmeneen vuoteen. Osakemarkkinan arvo kaksinkertaistui 150 mrd USD:iin. Indeksin nousu johtui valtion myymien VNM- ja SAB-yhtiöiden korkeista arvostustasoista, VIC-yhtiön listautumisesta ja öljyalan GAS- sekä pankkiyhtiöistä. Ulkomaisten sijoittajien netto-ostot olivat 1,2 mrd USD, ja myös likviditeetti parani olennaisesti. Vuonna 2017 pörssin päivävaihdon arvo nousi 85 % viime vuodesta 250 miljoonaan USD:iin.

Joulukuussa PYN Eliten salkkuun hankittiin HDBank ja TPBank -yhtiöt, joiden osuus salkusta on nyt 10 %. HDBankin tavoite on olla kolmessa vuodessa maan johtava vähittäispankki vuosittaisella 37 % tuottojen kasvulla. TPBank on niittänyt mainetta digipalveluiden lanseerauksillaan. Odotuksemme ovat positiiviset pankkien suhteen Vietnamin talouden seuraavien viiden vuoden vankkojen kasvunäkymien johdosta. Luotonanto kasvoi 17 % vuonna 2017. Ennusteessamme pankkisektorin tuotot kasvavat vuosittain 15 % vuosien 2017-2022 aikana. Pankkijärjestelmän huonot luotot on pidetty matalalla tasolla ja riskien hallinta paranee kansainvälisen Basel II –standardin käyttöönoton myötä. Keskikokoiset pankit investoivat ahkerasti tuotekehitykseen ja uusiin palveluihin asiakkaiden tavoittamiseksi. Hallitus tukee siirtymistä laadukkaampiin pankkitoiminnan standardeihin ja pankkijärjestelmän läpinäkyvyyteen.

Vietnamin talouden tulevaisuuden kasvunäkymät ovat vahvat ja BKT-ennuste on 6,7 % vuodelle 2018. Kasvu perustuu tehdasteollisuuteen, vientiin ja suoriin ulkomaisiin teollisuusinvestointeihin. Osakemarkkinalla odotetaan useita merkittäviä listautumisia. Markkinoille tulee myös uusia likviditeettiä parantavia johdannaistuotteita. Hallitus on sitoutunut parantamaan jatkossakin maan liiketoimintaympäristön ja investointien edellytyksiä. Se ajaa myös maan kahden pörssin yhdistämistä. Tulevina vuosina Vietnamin osakemarkkinan MSCI-markkinastatuksen mahdollisella nostolla tulee olemaan suuri positiivinen vaikutus.

PYN Elite Rahastokatsaus 12 2017.pdf

Avainsanat: ,

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.