Heinäkuu 2017

— 31.07.2017

Heinäkuussa PYN Eliten osuuden arvo laski 4 %, johtuen euron vahvistumisen negatiivisesta vaikutuksesta – euro vahvistui 3,6 % suhteessa Vietnamin dongiin. Suurin omistuksemme Mobile World Groupin osake oli hengähdystauolla ensimmäisen puolivuotiskauden vahvan nousun jälkeen. VN-indeksi nousi 0,9 % 783.55 pisteeseen rahoitusalan osakkeiden tukemana.

Vietnamin pörssien 716 listayhtiön, jotka ovat jo raportoineet 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa, keskimääräinen nettotulosten kasvu oli 23 % edellisvuoteen verrattuna. Keskeisten salkkuyhtiöittemme keskimääräinen kasvu oli tätäkin vahvempi, ollen 53 % viime vuodesta. MWG:n liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 59 % ja nettovoitto 28 % edellisvuoteen verrattuna saavuttaen 47 % koko vuoden tavoitteesta. Kasvu perustuu kulutuselektroniikkakaupan, verkkokaupan sekä kauppakohtaisen myynnin kasvuun. Elintarvikemyymäläketjun pilottimyymälöiden hienosäätö on onnistunut – keskimääräinen kuukausimyynti koheni merkittävästi, kun myymälät muutettiin uuden konseptin mukaisiksi. Uusia myymälöitä avataan kiihtyvällä tahdilla ja yhtiön tavoite on avata 200-250 myymälää vuoden loppuun mennessä.

HBC raportoi ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon 53 % ja nettovoiton 178 % kasvun viime vuodesta tilauskannan nopean vahvistumisen ansiosta. Tällä tuloksella HBC saavutti 39 % yhtiölle asettamastamme koko vuoden kasvuarviosta. Odotamme vuoden 2017 jälkipuoliskon olevan selvästi vahvempi johtuen rakennus- ja kiinteistötoimialan sesonkiluonteesta. Osallistuimme heinäkuussa menestyksellisesti Vietnamin johtavan vähittäispankin, VP Bankin listautumisantiin. Yhtiö on nyt PYN Eliten suurimpien omistusten joukossa.

Vuoden 2017 ensimmäisten seitsemän kuukauden rekisteröidyt suorat ulkomaiset investoinnit nousivat 21,9 mrd. USD:iin (+52 % viime vuodesta) kohdistuen pääasiassa valmistus- ja jalostusteollisuuteen. Suurten ulkomaisten teollisuuslaitosten ansiosta Vietnamin vienti saavutti hyvän 18,7 % kasvun viime vuodesta. Vähittäismyynti kasvoi 10 % ja teollisuustuotanto 6,5 %. Heinäkuussa ostopäällikköindeksi pysyi suhteellisen vahvana 51.7 pisteessä muihin ASEAN-maihin verrattuna (49.3).

PYN Elite Rahastokatsaus 07 2017.pdf

Avainsanat: , ,

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.