Elokuu 2017

Elokuussa PYN Eliten osuuden arvo nousi 1,6 % keskeisten salkkuyhtiöittemme MWG:n, CII:n ja Masan Groupin ansiosta huolimatta vahvistuneen euron negatiivisesta vaikutuksesta. VN-indeksi värähti alaspäin 0,1 %.

MWG sai osakkeenomistajilta valtuudet yrityskauppoihin 2 500 mrd dongin arvosta, aiemmin valtuuksia oli 500 mrd dongia, ja se osti jo Tran Anh Digital World (TAG) -yhtiön. TAG on markkinaosuudeltaan suurin kulutuselektroniikkaketju Pohjois-Vietnamissa. Tämä strateginen laajennus auttaa MWG:ia kasvattamaan markkinaosuuttaan ja parantamaan kannattavuuttaan vähentämällä kilpailua. MWG suunnittelee yritysjärjestelyjä tulevaisuudessa myös muutamien apteekkiketjujen kanssa. MWG:n perusliiketoiminta on pysynyt vahvana vankan kauppakohtaisen myynnin kasvun, uusien myymälöiden avaamisten ja kaksinkertaistuneen verkkokaupan myynnin ansiosta. Analyytikot ovat innostuneet MWG:n elintarvikemyymäläketjusta ja ovat nostaneet osakkeen tavoitehintaa.

Meklariosakkeitten osuus PYN Eliten salkussa on 6,5 % ja niiden ensimmäisen vuosipuoliskon keskimääräinen nettovoitto kasvoi viime vuodesta 153 % ja osakkeiden hinta on noussut vuoden alusta keskimäärin 88 %. 2017 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Vietnamin pörssien päivävaihdon arvo nousi 200 miljoonaan USD:iin (+49 % viime vuodesta). Meklariyhtiöt ovat hyötyneet kasvaneesta kaupankäyntivolyymistä ja asiakastilien luototuksesta. Heinäkuussa PYN Eliten salkkuun lisättiin listautumisannin myötä uusi meklariosake Vietcap.

Odotamme päivävaihdon kasvavan Vietnamin osakemarkkinan uudistusten myötä: 10. elokuuta tehtiin ensimmäinen Vietnamin johdannaismarkkinoiden VN30-indeksifutuurisopimus. Osakewarrantit tulevat kaupankäynnin kohteeksi marraskuussa.

Kuukausi sitten hankittu VP Bank -sijoituksemme myytiin preemiohintaan ulkomaisille sijoittajille. Kotiutimme 25 %:n tuoton ja käteistimme siitä 3 milj. euron pikavoiton PYN Elite -salkkuun. Vaikka olimme luottavaisia VP Bankin vähittäispankkitoiminnan näkymiin, emme halunneet ottaa riskiä nykyisen 20-30 % ulkomaalaispreemion katoamisesta. Vietnamissa jatkuva pörssiyhtiöitten ulkomaalaisomistussääntöjen muutos saattaa tulevaisuudessa romuttaa osakkeiden hinnoittelueron ulkomaisten ja vietnamilaisten sijoittajien väliltä.

Makrotalouden yleiskuva on myönteinen: elokuussa ostopäällikköindeksi nousi 51,8 pisteeseen, teollisuustuotanto nousi 8,4 % ja vähittäiskauppa 10,3 % viime vuodesta. Ulkomainen turismi lisääntyi 35,1 %. Kahdeksan kuukauden vienti ampaisi 17,9 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja lainananto kasvoi 10,1 % viime vuodesta. Kuluttajien luottamus saavutti viiden vuoden huippunsa ja indeksi nousi 117 pisteeseen. Valtiovarainministeriö on ehdottanut pk-yritysten yhtiöveron leikkausta, mikä tulee tukemaan talouskasvua.