Syyskuu 2016

— 30.09.2016

Syyskuussa VNIndex nousi 1,7 % saavuttaen korkeimman arvonsa kahdeksaan vuoteen hyvän likviditeetin saattelemana. Vinamilkin, Domecon ja PAN:n ulkomaalaisomistusrajoitusten poistuminen tuki markkinasentimenttiä. PYN Elite tuotti kuukauden aikana 1,3 %, nousua tukivat merkittävien omistusten PAN, HBC, BIC, VND ja KDH vahva kehitys. Kun euron valuuttavaikutus otetaan huomioon, tuotti PYN Elite VNIndexiä hieman paremmin.

MWG raportoi erinomaisen 8kk tuloksen, liikevaihto oli 27 028 mrd. VND (79 % koko vuoden tavoitteesta), tulos 1 120 mrd. VND (81 % koko vuoden tavoitteesta). Verkkokaupan myynti oli 1 877 mrd. VND, 57 % koko vuoden tavoitteesta. Alkuvuoden aikana MWG avasi 316 uutta puhelinkauppaa niiden kokonaismäärän ollessa nyt 880 ja 68 kodinelektroniikkamyymälää, joita on nyt yhteensä 137. Minimarketketju Bach Hoa Xanh raportoi testausvaiheen menestyksen jatkumisesta, kauppakohtaisen liikevaihdon ollessa elokuussa 1 mrd. VND, kun vielä toukokuussa vastaava luku oli 696 milj. VND.

HBC:n osakekurssi on vuodessa noussut 80 % vahvojen liiketoiminnan näkymien ansiosta. Yhtiö on voittanut useita isojen rakennusprojektien kilpailutuksia ja osake otettiin syyskuussa mukaan FTSE Vietnam All Shares –indeksiin.

Vietnamin talous pysyi kohtuullisen vahvana. BKT:n kasvuluku syyskuun loppuun mennessä on vaatimaton 5,93 % johtuen tilapäisestä maataloustuotteiden viennin heikkenemisestä. Muut makroluvut pysyivät kuitenkin positiivisina: ostopäällikköindeksi nousi 16 kk huippuunsa ollen 52,9, vienti kasvoi 6,7 % ja toteutuneet ulkomaalaisinvestoinnit puolestaan 12,4 % valmistus- ja prosessisektoreiden kerätessä suurimman ulkomaalaisten kiinnostuksen.

Lisäksi voidaan todeta, että Vietnamissa on korkeampi internetin käyttöaste kuin muilla lähialueen valtioilla. 52 prosentilla väestöstä (49 milj. käyttäjää) on pääsy internettiin, Indonesiassa vastaava luku on 20,5 %, Filippiineillä 44 % ja Thaimaassa 47 %. Vietnamissa on vain 2,2 milj. autoa, moottoripyöriä on 50 milj. koko väestömäärän ollessa 94 miljoonaa. Tämä viittaa hurjaan autojen kysyntään tulevaisuudessa. Pitkällä jänteellä tarkasteltuna Vietnam tulee saavuttamaan kasvua ja uusi hallitus on vakuuttunut makrotalouden näkymistä.

PYN Elite Rahastokatsaus_09_2016.pdf

Avainsanat: , ,

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.