Joulukuu 2015

— 31.12.2015

VN-indeksi nousi joulukuussa 1,01 % kirjaten yhteensä 6,12 % nousun vuonna 2015. Joulukuun ostopäällikköindeksi
nousi tasolle 51,3, joka on korkein lukema sitten elokuun. Vietnamin BKT kasvoi 6,68 % vuonna 2015, johtuen
erityisesti teollisuuden ja rakentamisen vahvuudesta (+9.64 %). BKT:n kasvuvauhdin tavoite on 6,7 % vuodelle 2016.
Tavaroiden ulkomaankauppa kasvoi 10,3 % vuotta aiemmasta joulukuun puoleenväliin mennessä, ollen yhteensä
arvoltaan 312,87 miljardia USD.

Riippumatta Fedin koronnostojen aloittamisesta, ulkomaiset netto-ostot pysyivät positiivisina vuoden lopussa.
Vietnamin keskuspankki ilmoitti myös joustavammasta päivittäisestä USD/VND-valuuttakurssimekanismista, joka tulee
voimaan 4. tammikuuta 2016, ja jolla pyritään vakauttamaan valuuttakurssia. Kuukauden lopussa USD-talletuskorko
asetettiin 0 % sekä yrityksille että vähittäistallettajille dollarisaation hillitsemiseksi Vietnamin markkinoilla. EUR/VND
laski yhteensä 5,2 % vuonna 2015.

PYN Eliten joulukuun tuotto oli -3,4 % ja vuoden 2015 tuotto siten yhteensä -7,2 %. Rahaston tuotto on ollut
keskimäärin 20,1 % vuositasolla rahaston aloittamisesta. Suurin omistuksemme Mobile World Investmentin (MWG)
kurssi nousi joulukuussa 4,67 % ja lisäksi yhtiö julkaisi 6,9 milj. ESOP-osakkeen myynnin, jonka seurauksena
kokonaisosakemäärä kasvoi 146 miljoonaan. MWG raportoi 11 kuukaudelta liikevaihdoksi ja tulokseksi 22 500
miljardia VND (95 % tavoitteesta) ja 958 miljardia VND (8 % yli tavoitteen). Seuraamme aktiivisesti
kansanterveyspeliyhtiö Rexlotin osakekaupankäynnin keskeytystä. Rexlot-omistus edustaa tällä hetkellä 3,8 % PYN
Eliten salkussa.

PYN Elite rahastokatsaus_12_2015.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.