Alaikäisten ja muiden vajaavaltaisten rahastomerkinnät

Suomen lain mukaan alaikäisellä ei ole pääsääntöisesti oikeutta tehdä itse rahastomerkintöjä, vaan merkintä edellyttää alaikäisen edunvalvojan (yleensä vanhemmat) myötävaikutusta.

Erikoissijoitusrahastojen osuuksien merkintään edunvalvoja tarvitsee pääsääntöisesti maistraatin luvan rahastojen riskipitoisuudesta johtuen. Mitä jäljempänä on esitetty alaikäisestä, pätee myös muuhun vajaavaltaiseen.

Kun alaikäisen varoilla merkitään erikoissijoitusrahaston osuuksia, tulee merkintäilmoituksen liitteenä olla kopio maistraatin luvasta, joka tulee toimittaa rahaston hoitajalle merkintäpäivään mennessä.

Kun vanhempi maksaa merkinnän omilla varoillaan ja merkintä tehdään alaikäisen lapsen nimiin, tilanne rinnastetaan rahalahjan antamiseen lapselle, jolloin tarvitaan maistraatin hyväksyntä sijoitukselle erikoissijoitusrahastoon sekä maistraatin hyväksymä edunvalvojan sijainen vastaanottamaan lahja alaikäisen lapsen puolesta. Kopiot päätöksistä tulee toimittaa rahaston hoitajalle merkintäilmoituksen liitteenä.

Jos vanhempi lahjoittaa aiemmin merkitsemiään osuuksia lapselle, tarvitaan maistraatin hyväksymä edunvalvojan sijainen vastaanottamaan lahja lapsen puolesta. Kopio päätöksestä tulee toimittaa rahaston hoitajalle lahjakirjan liitteenä.

Jos muu kuin edunvalvoja tai holhooja lahjoittaa alaikäiselle rahaa tai osuuksia, tulee merkintäilmoituksen liitteenä toimittaa lahjakirja. Lahjan ottavat vastaan lapsen edunvalvojat.

Huom! Minimimerkintäsumma ei koske jo aiemmin merkittyjen rahasto-osuuksien lahjoittamista. Lahjoitettavien rahasto-osuuksien määrälle tai arvolle ei ole asetettu minimimäärää. Huomioithan myös lahjaverotusta koskevat säännökset, mikäli lahjan arvo ylittää verovapaan määrän.

Edunvalvojan tulee hakea lupa tai edunvalvojan sijainen kotikunnan maistraatista. Käsittelyn kesto on arviolta 2-4 viikkoa. Lisätietoja menettelystä saa maistraatista.

Maistraatin palvelut: holhoustoimi

Maistraattien yhteystiedot

Lisätietoja alaikäisten merkinnöistä ja lahjoituksista saa myös meiltä PYN Fund Managementista.