PYN ELITEN SALKKU

Olemme tehneet tämän vuoden alkukuukausien aikana PYN Eliten salkkuun muutoksia idealla: ”Mitkä osakkeet tarjoavat ostotasoiltaan parhaan tuottopotentiaalin 1-2 vuoden tähtäimellä”. Myyntipuolella olennaisin siirto oli vähittäiskauppias MWG:stä iso voitonkotiutus marraskuussa ja lisämyynti maaliskuussa. Myyntien jälkeen MWG:n salkkuosuus on 6 % (ennen 18 %). MWG:n lisäksi olemme käteistäneet useita pienempiä positioita ja pyrkineet ostoissa tiivistämään salkun fokusta harvempiin kohteisiin.  Tammikuussa otimme ison position Vietin pankista (CTG), mikä on valtio-omisteinen iso vietnamilainen pankki. Osakkeen hintakehitys oli jäänyt jälkeen liiketoiminnan kehityksestä määräaikaisten syiden takia, pankki on nyt tärkeä uusi sijoituskohde 8 % salkkupainolla.

Lentoliikenne toimialan osakkeet romuttuivat myyntiaallossa reippaasti indeksiä enemmän. Naarasimme haaviimme kaksi aiemmin hyvin tuntemaamme yhtiötä niiden ottaessa pohjakosketuksia. Molemmat kohteet ostettiin blokkeina paniikkitarjonnan myötä maaliskuun aikana. Toimialan painoksi muodostui 8 % ja yhtiöt ovat Vietnamin vakavarainen lentokenttäyhtiö ACV, 5 % painolla, ja lentorahtiliikenteen ässä SCS, 3 % salkkuosuudella.  Salkkuun on myös otettu Vietnamin suurin energiayhtiö POW. Yhtiön sähköntuotanto on noin 10 % koko Vietnamin sähkön tarpeesta.  POW:n osuus salkusta on nyt neljä prosenttia. Osake treidasi vielä 12 kuukautta sitten osakehinnalla 16 000 dongia, aloitimme ostot maaliskuussa tasolla 7 000 dongia – nyt osake palautunut 9 000 dongin tasolle.

Yhtään uutta kohdehankintaa ei ole tehty tavoitellaksemme nopeita 20 % tuottoja, vaan kunkin oston kriteerinä on ollut lähimmän parin vuoden ajan vähintään 100 % osakekohtaista nousupotentiaalia vastaava tuottotavoite. Samat kriteerit ovat olleet käytössä, kun olemme tehneet liikkeitä aiemmin omistamissamme positioissa lisätessämme ja vähentäessämme salkun painoja osakkeiden liikkeiden mukaisesti.  Jos olemme onnistuneet tehdyissä siirroissa, pitäisi salkun seuraavien 12-24 kk tuoton olla korkeampi COVID-19 -pörssikuopan takia kuin ilman tätä myyntiaaltoa.

Useat yhtiöt kirjaavat käynnissä olevalta kvartaalilta heikkoja tuloksia, mutta tämä talouskriisi ei ole viemässä Vietnamin talouskasvua vuodelta 2020 miinukselle. Kolmen prosentin arviomme Vietnamin BKT:n kasvuksi vuodelle 2020 on hyvin realistinen. Odotamme yritysten tuloskasvulta vuodelle 2021 hyviä lukemia, koska pohjalla ovat heikentyneet vuoden 2020 tulokset. Maaliskuun globaalin pörssirökityksen jälkeen uskomme eri pörssien ja yhtiöiden osakkeiden hintakehityksen alkavan jatkossa eriytymään. Oletamme, että Vietnamin taloutta rasittaa jälkijättöisesti heikentyneet viennin kasvulukemat. Uskomme Vietnamin pääsevän vuonna 2021 yli seitsemän prosentin BKT:n kasvuun.  Keskeiset yhtiöt (84 % salkusta) treidaavat nyt P/E luvulla 6,8 vuodelle 2021 – mielestäni 12 kk päästä ne kestäisivät hyvinkin P/E tason 12-14, eivätkä olisi silloin tuolla P/E arvostuksella edes kalliita jatkovuosien tulosnäkymiin nähden.

PYN Eliten suurimmat omistukset

Suurimmat omistukset 15.04.2020. Yhtiöiden luvut mrd. VND20EE: Tavoitteemme seuraavalle kolmelle vuodelle markkina-arvon, liikevaihdon, tuloksen ja oman pääoman arvon suhteen* Markkina-arvo 15.04.2020