Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
PYN Fund Management Oy (0665275-5)
Käyntiosoite: Mannerheiminaukio 1 E, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 139, 00101 Helsinki
09-270 70 400, info@pyn.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Päivi Kumpulainen
PL 139, 00101 Helsinki
09-270 70 400, info@pyn.fi 

3. Rekisterin nimi
Osuudenomistaja- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen osuudenomistajarekisteriä varten (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 503/2008, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista 162/2014 ja sijoitusrahastolaki 48/1999), markkinointi- ja asiakasviestintä, asiakassuhteiden hoitaminen, yhteystietojen hallinta, riskienhallinta sekä lakiin perustuvien viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen. 

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, hetu/y-tunnus, syntymäaika, sukupuoli, sektorikoodi, osoitetiedot (osoitetiedon varmentamiseksi ulkomaisilta asiakkailta kaasu- tai sähkölasku ym.), puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus, verotusmaa, mahdollinen tieto asiamiehestä, tilinumero, asiakasnumero, osuuksien lukumäärä, osuuksien hankinta- ja markkina-arvo, tieto luovutetusta osuustodistuksesta, maininta luottotiedoista, mahdolliset kommentit muista asiakkuuksien hoidosta, yhteydenpitoa asiakkaan kanssa koskevat tiedot sekä tietojen muutosloki.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan toimittama dokumentaatio (henkilökohtaisesti, valtuutettuna tai asemansa nojalla), Suomen Asiakastieto Oy (luottotiedot/ulosottotiedot) ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (kaupparekisteritiedot).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lain sallimat viranomaiset, Verohallinto, PYN Fund Managementin ja Rahaston tilintarkastaja, Säilytysyhteisö, PYN Fund Managementin sisäinen tarkastus sekä Kanto-pilvipalvelu. Tietoja voidaan luovuttaa myös asiakasvalitusten käsittelyä varten (sijoituspalvelulaki 747/2012).

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin PYN Fund Management huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto
Rahaston hoitajan hallussa lukitussa tilassa, johon pääsy rajoitettu.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rahaston hoitajan sisäiset järjestelmät. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja heidän käyttövaltuutuksia hallinnoidaan. Käytössä on asianmukaiset tietoturvaratkaisut.
Tietoja voidaan tietosuojaselosteessa määrätyn tarkoituksen puitteissa siirtää Suomessa sijaitsevaan, Mediasignal Communications Oy:n ylläpitämään, Kanto-pilvipalveluympäristöön, jossa noudatetaan asianmukaisia salaus- ja suojausmekanismeja.  

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Yhteystiedot kohdassa 1a.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin kirjatun virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Yhteystiedot kohdassa 1a.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Tällainen kielto tulee tehdä kirjallisesti, allekirjoitetulla lomakkeella tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Yhteystiedot kohdassa 1a.

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota käyttäjillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit selaimesi suojausasetuksista poistaa evästeet käytöstä, mikäli et halua meidän keräävän edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle etkä evästeiden käytöstä poistamisen jälkeen välttämättä pääse hyötymään kaikista sivustomme tai palvelumme ominaisuuksista.

Liity postituslistalle

Lähetämme kuukausittain näkemyksiämme rahastojen ja markkinoiden kehityksestä. Saat rahastouutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi!

Liity tästä

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ  

Haluatko lisätietoja PYN Elite –rahastosta tai asiakkuudestasi? Onko jokin asia, missä voisimme auttaa tai parantaa toimintaamme? Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä.