PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

PYN Elite on PYN Fund Management Oy:n hallinnoima Erikoissijoitusrahasto, jonka sijoitukset ovat Aasian pörssiosakkeissa

 

Arvonkehitys ja tuotto Salkku Tee merkintä

TAVOITE

PYN Elite pyrkii aktiivisella salkunhoidolla löytämään merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla. Toiminnassaan PYN Elite tavoittelee selkeästi korkeampaa tuottoa kuin maailmalle portfolionsa hajauttaneet osakerahastot.

RAHASTON SIJOITUSSTRATEGIA JA RISKIPROFIILI

Rahaston toimialana on koko maailma, mutta rahasto pyrkii keskittämään kaikki sijoitukset aina enintään kolmeen maahan kerrallaan. Rahasto on koko toimintansa ajan sijoittanut Kaakkois-Aasiaan. Rahaston sijoituskohteet ovat osakkeita, osakewarrantteja, valuuttatermiinisopimuksia, korkoa tuottavia arvopapereita ja rahamarkkinavälineitä. Rahaston perusvaluutta on euro. PYN Elite on korkeariskinen osakerahasto. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuvat kohteen osakekurssin/markkinan merkittävä nousuvara ja siihen liittyvä odotusriski

Keskeistä sijoitusten valinnassa ovat:

1) halpa markkina
2) osakeanalysoinnin resurssien keskittäminen halvan markkinan poikkeuksellisesti eniten halventuneisiin yhtiöihin ja näiden osakkeisiin
3) yhtiökohtaiset tavoiteltavat sijoitustuotot ovat aina merkittäviä.

Omistus saman liikkeeseenlaskijan arvopapereissa ei saa ylittää 20 % rahaston arvosta. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät 10 % rahaston arvosta, saa olla enintään kaksi kappaletta. Rahaston varat tulee kuitenkin aina olla sijoitettuna vähintään kahdeksan eri liikkeeseenlaskijan arvopapereihin.

Rahasto voi sijoittaa varoja myös korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, jos sijoitusrahaston sijoitusstrategian kriteerit täyttävää arvopaperipörssiä varojen kohdentamiseksi ei ole löydetty. Rahaston arvo voi heilahdella lyhyellä aikavälillä voimakkaastikin. Sijoitettaessa euroalueen ulkopuolelle sijoituksiin sisältyy myös valuuttakurssiriski. Rahasto voi käyttää valuuttatermiinisopimuksia sekä suojaukseen että osana sijoitustoimintaa. Rahasto on aloittanut toimintansa sijoituksilla Kaakkois-Aasiaan.

SIJOITTAJAKOHDERYHMÄ

PYN Elite on erikoissijoitusrahasto, joka sopii vaativille, finanssimarkkinoiden toimintaa tunteville sijoittajille. Rahastoon sijoittavan tulee hakea sijoitukselleen korkeaa riskipitoista tuottoa vähintään viiden vuoden tähtäyksellä.

ESITTEET

PYN ELITE-ESITYS

AVAINTIETOESITE 

RAHASTOESITE 

SÄÄNNÖT 


RAHASTON PERUSTIEDOT

Sijoitustoiminnan aloituspäivä1.2.1999
SalkunhoitajaPetri Deryng
ISINFI0008803812
BloombergELITE FH
Minimimerkintä10 000 eur
Minimilisämerkintä2 000 eur

Palkkiot

Merkintäpalkkio0 %*
Lunastuspalkkio0 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio1 %
Tuottopalkkio12 %

*Merkintäpalkkio kolmen miljoonan
(3 000 000) euron ja sitä suuremmissa merkinnöissä on 5 %.

Julkaistu osuuden arvo ja kaikki ilmoitetut tuottoluvut sisältävät aina sekä hallinnointi- että tuottopalkkion.

Tuottopalkkion laskemiseen sovelletaan HWM-periaatetta. Voimassaoleva HWM on 325,362 eur (31.1.2018).

Osuustodistukset sekä ylimääräiset saldoraportit ovat maksuttomia.

Lue lisää salkunhoitAjasta

Lue Petan blogia

Liity postituslistalle

Lähetämme kuukausittain näkemyksiämme rahastojen ja markkinoiden kehityksestä. Saat rahastouutiset kätevästi suoraan sähköpostiisi!

Liity tästä

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ  

Haluatko lisätietoja PYN Elite –rahastosta tai asiakkuudestasi? Onko jokin asia, missä voisimme auttaa tai parantaa toimintaamme? Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä.