Lunastusilmoitus

— 09.01.2019

Lomake rahasto-osuuksien lunastamisesta ilmoittamista varten. Lomake tulee toimittaa PYN Fund Management Oy:lle allekirjoitettuna.

FIN_Lunastusilmoitus-2.pdf